Omnibus i nowe zasady uwidaczniania cen, a branża hotelarska

0
1654

W dniu 1 stycznia bieżącego roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 1 grudnia 2022r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, która dokonała implementacji do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywę Omnibus.

Omawiana nowelizacja nałożyła na sprzedawców istotne obowiązki związane m.in. z uwidacznianiem cen oferowanych towarów i usług. Ze względu na specyfikę działalności branży hotelarskiej na powyższym polu powstają liczne wątpliwości, co do konieczności i zakresu stosowania nowych przepisów przez podmioty z tego sektora.

Jedną ze zmian, która wymaga szczególnej uwagi i jednocześnie sprawiająca duże problemy w stosowaniu w praktyce jest obowiązek uwidaczniania najniższej ceny, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Na marginesie warto podkreślić, iż omawiana ustawa ma szerszy zakres przedmiotowy od dyrektywy Omnibus, albowiem obowiązki przez nią nakładane dotyczą nie tylko cen towarów, ale także i cen usług.

Powyższe reguluje znowelizowany art. 4 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (dalej jako „Ustawa”), zgodnie z którym w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie należy uwidocznić również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Kiedy stosować?
Zakres komentowanego przepisu dotyczy przypadku, w którym przedsiębiorca komunikuje konsumentom obniżkę ceny bez względu na formę tego komunikatu. Przesłanką aktualizującą obowiązek stosowania jest ujawnienie przez sprzedawcę na zewnątrz obniżenia ceny danego towaru albo usługi. Podkreślenia wymaga, iż przepis ten ma zastosowanie nie tylko do sytuacji obniżenia ceny konkretnego towaru, czy usługi, ale także do sytuacji, gdy przedsiębiorca przekazuje ogólną informację o obniżce cen.

Obowiązek ujawniania ostatniej najniższej ceny w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki znajduje również zastosowanie w sytuacji, gdy sprzedawca posługuje się w stosunku do danych towarów, czy usług ogólnymi pojęciami sugerującymi wprowadzenie promocji, jak np. „wyprzedaż”, czy „oferta specjalna”, bez jednoczesnego wskazania mierzalnej obniżki ceny. W takim przypadki także należy uwidocznić ostatnią najniższą cenę w okresie 30 dni.
Analogiczne zasady uwidaczniania cen towarów i usług obowiązują także w reklamach, w których sprzedawca podaje cenę reklamowanego towaru lub usługi, niezależnie od formy i miejsca tej reklamy.

Wyjątki
Omawiana regulacja nie zawsze znajduje zastosowanie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której dochodzi do obniżenia ceny bez jej komunikowania konsumentom. Wobec powyższego nie będzie konieczne ujawnianie ostatniej najniższej ceny w okresie 30 dni przed obniżką w sytuacji, gdy dochodzi do obniżenia regularnej ceny towaru albo usługi. Ponadto omawiany obowiązek nie będzie miał zastosowania w przypadku mechanizmów umożliwiających konsumentowi systematyczne korzystanie z obniżonych cen i konkretnych indywidualnych obniżek cen, jak np.: programy lojalnościowe czy spersonalizowane obniżki cen.

Powyższy przepis nie będzie mieć także zastosowania w przypadku zastosowania haseł marketingowych zachęcających do zakupu oferowanego towaru, które mają charakter ogólnego porównania, jak np. „najniższe ceny”, a także do ofert wiązanych np. 3 sztuki w cenie 2.

Wyjątkami wyłączającymi stosowanie przepisu są ponadto:
• produkty szybko psujące się, z krótką datą przydatności do spożycia – w takiej sytuacji sprzedawca zobowiązany jest uwidoczniać aktualną cenę i tę sprzed pierwszego zastosowania obniżki;
• produkty będące w ofercie krócej niż 30 dni – sprzedawca zobowiązany jest do wskazania najniższej ceny w okresie od rozpoczęcia sprzedaży do wprowadzenia obniżki.

Sankcje
Ustawa zawiera także przepisy, które przewidują karę pieniężną na wypadek nie przestrzegania przez sprzedawcę obowiązków należytego uwidaczniania cen. Zgodnie z art. 6 Ustawy wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na takiego przedsiębiorcę karę pieniężną do wysokości 20 000 zł. W sytuacji działania sprzedawcy w recydywie wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na sprzedawcę karę pieniężną do wysokości 40 000 zł.

Omawiana regulacja, a stosowanie w branży hotelarskiej
W sytuacji, gdy obiekt hotelarski będzie ogłaszał np. na swojej stronie internetowej, wprowadzenie promocji na konkretne usługi (np. wynajem konkretnego pokoju, czy oferty w danym terminie) konieczne będzie jednoczesne wskazanie najniższej ceny tej usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

W przypadku zaś bieżącego obniżania cen, bez jednoczesnego informowania o promocji, omawiany obowiązek nie znajduje zastosowania. Sprzedawca ujawniać będzie wyłącznie nową bazową cenę.

Radca prawny Ewa Bednarek-Wojtal z Kancelarii Prawnej Bednarek i Wspólnicy sp.k.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.