Nota prawna

Wszelkie treści opublikowane na portalu Horeca Business Club objęte są ochroną prawną, w szczególności wszelkie przedruki, kopiowanie części lub całości opublikowanych materiałów wymaga każdorazowej zgody wydawcy i związane jest z wykupieniem stosownej licencji.

Przedruk, kopiowanie części lub całości opublikowanego na portalu Horeca Business Club materiału bez zgody wydawcy jest naruszeniem praw autorskich.

Chcąc legalnie przedrukowywać, kopiować części lub całości opublikowanego na portalu Horeca Business Club materiału należy zgłosić się z taką prośbą do wydawcy portalu i uzyskać jednorazową zgodę lub licencję na korzystanie z treści portalu przez określony czas.

Jednorazowa zgoda na przedruk, kopiowanie części lub całości opublikowanego na portalu Horeca Business Club materiału wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty na rzecz wydawcy zgodnie z przedstawioną zainteresowanemu ofertą, jednak kwota jednorazowej zgody nie może być mniejsza niż 2 000 pln netto.

Licencja określona w czasie na przedruk, kopiowanie części lub całości opublikowanego na portalu Horeca Business Club materiału wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty na rzecz wydawcy zgodnie z przedstawioną zainteresowanemu ofertą.

W sprawie uzyskania jednorazowej zgody lub określonej w czasie licencji na przedruk, kopiowanie części lub całości opublikowanego na portalu Horeca Business Club materiału, należy skontaktować się z redakcją portalu redakcja(@/at) horecabc.pl

Redakcja nie odpowiada za treści reklam i publikacji reklamodawców oraz partnerów.