Osoby z niepełnosprawnościami – jak dostosować lokal?

0
6299
Dostosowanie publicznego lokalu do potrzeb osób z niepełnosprawnością wpływa na reputację i liczbę klientów. Jeśli w rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością, to hotel lub restauracja zyskuje nie jednego klienta, ale odpowiednio więcej osób, które mu towarzyszą. Według danych z 2002 roku co siódmy Polak jest niepełnosprawny lub za takiego się uważa. Dostosowanie lokalu do potrzeb takich klientów spowoduje zatem umożliwienie skorzystania z usług całym rodzinom, nie tylko poszczególnych osobom.

Badania przeprowadzone w Polsce w 2009 roku wykazały, że jedynie 2% restauracji przeszkoliło personel w zakresie obsługi klientów niepełnosprawnych. Nie robił tego wówczas żaden hotel. Dodatkowo, ponad połowa restauracji nie była dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jest to bardzo alarmujące, szczególnie mając na uwadze, że osoby te mają równe prawo do korzystania z usług tak samo, jak każdy inny człowiek. Prawo osób niepełnosprawnych jest jednak często ograniczane przez fizyczne przeszkody, takie jak schody, małe przestrzenie.

Rodzaje niepełnosprawności są różne, każde z nich może spowodować inne trudności w codziennym funkcjonowaniu. Są to zatem osoby poruszające na wózkach inwalidzkich, za pomocą kul, protez, lasek, balkoników, osoby niewidome i niedowidzące, osoby głuchonieme i niedosłyszące. Poniżej zostaną omówione wymogi prawne dotyczące dostosowania budynków dostępnych publicznie, w tym restauracji i hoteli. Wymogi te w większości dotyczącą ułatwień dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

Reklama

Podstawy dotyczące dostosowania obiektów budowlanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ustala ustawa Prawo budowlane. Nakazuje ona budować obiekty budowlane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów publicznych przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze. Jakie dokładnie są powyższe warunki określono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Po pierwsze, do wejścia do restauracji lub hotelu powinno być doprowadzone co najmniej jedno dojście zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych części, z których osoby te mogą korzystać. Furtka w ogrodzeniu nie może utrudniać dostępu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Powinny być również przewidziane miejsca postojowe na parkingu dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. W każdym budynku należy zapewnić dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom niepełnosprawnym. Położenie, kształt oraz wymiary drzwi oraz pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym. W wejściach mogą być zamontowane drzwi obrotowe lub wahadłowe, o ile są również drzwi rozwierane lub rozsuwane.

Na każdej kondygnacji użytkowej budynku powinno być zapewnione co najmniej jedno miejsce higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dostosowanie to dotyczy:

1. zapewnienia przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 na 1,5 metra;

2. zapewnienia trasy dojazdy bez progów;

3. zainstalowania co najmniej jednej przystosowanej toalety oraz umywalki. W przypadku hotelu- konieczne jest zapewnienie również co najmniej jednego prysznica dostępnego dla niepełnosprawnych;

4. zainstalowania uchwytów ułatwiające z urządzeń zamontowanych w łazience.

W przepisach nie ma jednak określonego sposobu rozmieszczenia elementów wyposażenia. Dlatego też jest dużo „dostosowanych” toalet, gdzie dojechanie wózkiem do muszli bądź umywalki jest niemożliwe, a włącznik światła czy lustro są poza zasięgiem osoby niepełnosprawnej. W ocenie organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, polskie prawo budowlane powinno dążyć do tworzenia szczegółowych przepisów zawierających standardy planowania dostępności.

Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepełnosprawne powinny mieć urządzenia przeznaczone do ich otwierania, usytuowane nie wyżej niż 1,2 m nad poziomem podłogi. Oddzielna regulacja dotyczy również wind – kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych powinna mieć szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, poręcze na wysokości 0,9 m oraz tablicę przyzywową na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową.

W systemie prawa polskiego istnieją również inne regulacje dotyczące wymogów dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poniżej zostanie omówione najważniejsze z nich, dotyczące branży hotelarskiej. Polskie rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ustala nie tylko najbardziej interesujące hotelarzy wymagania dla celów kategoryzacji obiektu. Jeden z jego punktów określa również minimalne wymagania co do wyposażenia hoteli do potrzeb osób niepełnosprawnych:

1. w obiektach na powyżej 50 miejsc co najmniej jedna jedno powinno być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na każde kolejne 100 rozpoczętych miejsc konieczne jest co najmniej jedno dla osób niepełnosprawnych;

2. ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, takie jak urządzenia komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki, powinny być umieszczane na wysokości 90-110 cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku;

3. konieczne jest udostępnienie co najmniej jednego telefonu ogólnodostępnego przystosowanego do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Telefon musi być umieszczony na wysokości 90-110 cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku;

4. co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o wysokości nieprzekraczającej 90 cm, z podjazdem o wysokości minimum 67 cm lub powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na wózkach;

5. w salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach;

6. przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla niewidzących, a windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową;

7. pokoje przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych powinny zostać wyposażone w poręcze i uchwyty, ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych;

8. wyłączniki światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie telewizorem powinny być dostępne z łóżka;

9. w pokojach dla osób niepełnosprawnych trzeba zapewnić umeblowanie umożliwiające korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu minimum 67 cm pod płytę stołu, biurka i umywalki.

Oprócz oczywistych skutków związanych z utratą klientów oraz zagrożeniem reputacji, brak dostosowania restauracji lub hotelu do potrzeb osób niepełnosprawnych może spowodować również poważne skutki prawne. Takie działania uniemożliwiające skorzystania z obiektu lub jego części przez osobę niepełnosprawną może zostać uznane za dyskryminację ze względu na niepełnosprawność.

Brak dostosowania może spowodować również wszczęcie postępowania karnego. Przedsiębiorca uniemożliwiający osobie z niepełnosprawnościami skorzystania z usługi może zostać uznany za winnego wykroczenia z art. 138 kodeksu wykroczeń, zagrożonego aktualnie karą grzywny do 5000 zł. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku rażącego braku dostosowania się do przepisów prawa budowlanego przy projektowaniu i robotach budowlanych.

Mimo że opisane powyżej wymogi wydają się być bardzo szczegółowe i uciążliwe (szczególnie w przypadku obiektów już wybudowanych), dostosowanie restauracji lub hotelu do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami jest konieczne. Tworzenie obiektów dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych to nie tylko realizacja wymogów prawnych, ale w obecnych czasach również wymóg rynku i otwieranie się na nowych odbiorców usług. Brak wypełnienia poszczególnych wymogów może spowodować nie tylko problemy prawne, ale także utratę klientów i zagrożenie reputacji.

Artykuł został opracowany przez zespół doświadczonych prawników z kancelarii OWIW Legal, świadczącej usługi m.in. dla branży HoReCa. Zatrudnieni w niej specjaliści pomagają w zakładaniu hoteli i restauracji, tworzą dla nich umowy najmu, pomagają w sporach (np. z firmami budowlanymi lub ZAIKS-em), uczestniczą w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy, reprezentują Klientów w sporach z pracownikami, sporządzają i sprawdzają regulaminy hoteli. Ponadto dysponują doświadczeniem w przekształcaniu działalności oraz w przejęciach/zbyciach tego typu obiektów, a także tworzą raporty i oceny ryzyk prawnych.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.