Co restauratorzy powinni wiedzieć o opłacie produktowej?

1
5970
Opłata produktowa to kolejny sposób ustawodawcy na zmobilizowanie przedsiębiorców, w tym restauratorów, do uczestnictwa w wysiłku na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Jest to więc pewne specyficzne ekologiczne zobowiązanie ze strony Państwa. Bywa mylona z opłatą recyklingową, a także opłatą środowiskową, o której również pisaliśmy. Wyróżnia się tym, że jest to opłata za opakowania papierowe i foliowe wprowadzone do obrotu, podczas gdy opłata środowiskowa dotyczy wprowadzania spalin do powietrza, zaś opłata recyklingowa naliczana jest od nabywania toreb foliowych.

Opłata produktowa

Opłatę produktową można postrzegać jako pewnego rodzaju karę. Kara ta dotyczy wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, które mogłyby zostać poddane recyklingowi. Jeżeli używamy takich opakowań do naszych produktów, np. do dań sprzedawanych na wynos, musimy dopełnić obowiązku zapewnienia odzysku. Polega on na recyklingu odpadów opakowaniowych. Chociaż jest to głównie opłata za opakowania papierowe i foliowe, nie można zapominać o innych tworzywach sztucznych, stali, szkle gospodarczym czy drewnie.

Prawo nakłada na przedsiębiorców obowiązek konieczności zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów w postaci opakowań. Możemy realizować ten obowiązek samodzielnie – przekazując odpady odpowiedniemu podmiotowi, który zajmuje się recyklingiem. Możemy także skorzystać z usług organizacji odzysku opakowań.

Konieczne jest odróżnienie pojęć odzysku i recyklingu. Odzysk jest pojęciem szerszym, polegającym na wszelkich działaniach prowadzonych w celu odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Recykling jest ponownym przetwarzaniem substancji lub materiałów.Kto musi płacić opłatę produktową?

Do ponoszenia opłaty zobowiązany jest podmiot, który wprowadził na rynek produkt w opakowaniu po raz pierwszy. Do uiszczenia opłaty zobowiązany jest przede wszystkim podmiot, który zlecił wytworzenie produktu w opakowaniu i opatrzył je własnym oznaczeniem. Zapłacić musi także przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub nabyciu wewnątrz Unii Europejskiej produktów w opakowaniach.W jaki sposób płacimy opłatę produktową?

W przypadku, gdy restauracja zajmuje się zapewnianiem odpowiedniego poziomu recyklingu samodzielnie, musi złożyć roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty. Składa się je na druku urzędowym OŚ-OP1 dostępnym m.in. na stronach urzędów marszałkowskich. To urząd marszałkowski jest podmiotem do którego wnosimy opłatę za opakowania papierowe i foliowe. Właściwy będzie Urząd województwa na terenie którego prowadzimy restaurację.

Jeżeli o recykling dba organizacja odzysku, to jednym z jej zadań jest złożenie takiego sprawozdania z nas.Obliczanie wysokości opłaty produktowej

Opłatę produktową należy obliczyć oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu. Poziomy te ustalone są w załącznikach do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami. Stawki maksymalne opłaty określa zaś Minister Środowiska w obwieszczeniu.

Do obliczenia opłaty za niewykonany recykling niezbędne jest ustalenie masy wprowadzonych na rynek opakowań oraz pomnożenie tej wysokości o różnicę między wymaganym a osiągniętym poziomem recyklingu. Całość należy pomnożyć przez stawkę z obwieszczenia Ministra Środowiska.

Takich obliczeń należy dokonać oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań. Osobna więc będzie opłata za opakowania papierowe i foliowe, a także wszelkie inne. Do obliczeń zastosować można kalkulatory udostępnione na stronach Urzędów Marszałkowskich. Uwzględniają one stawki z Ustawy i Obwieszczenia, co znacznie ułatwia ten skomplikowany proces.

Należy dodać, że zostaniemy zwolnieni z obowiązku opłaty jeżeli wykażemy poziom osiągniętego odzysku lub recyklingu wyższy od wymaganego ustawą.Pomoc de minimis – możliwość zwolnienia z obowiązku opłaty

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy państwa, tzw. pomocy de minimis. Restaurator, który spełni warunki dopuszczalności otrzymania tej pomocy może zostać zwolniony z opłaty. Należy terminowo złożyć do Urzędu Marszałkowskiego roczne sprawozdanie, zaświadczenie o pomocy oraz stosowny formularz. Takie zwolnienie możemy otrzymać tylko jeżeli łączna waga opakowań z danego roku będzie niższa niż 1 tona.Termin uiszczenia opłaty

Opłatę za opakowania papierowe i foliowe należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie ze złożonym sprawozdaniem o produktach w opakowaniach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami. Opłatę za rok poprzedni uiszcza się do dnia 15 marca.Co grozi za brak zapłaty

Jeżeli Inspekcja Ochrony Środowiska ustali, że zobowiązany nie uregulował opłaty w terminie, albo zapłacił zbyt mało to poniesie on konsekwencje. Początkowo Marszałek Województwa określi poziom zaległości oraz zobowiąże do ich zapłaty. W przypadku nieuiszczenia jej nałoży dodatkową opłatę w wysokości 50%. Możliwe jest także ukaranie grzywną. Należy również dodać, że niezłożenie dokumentów w terminie do 15 marca sprawi, że nie będziemy mogli ubiegać się o zwolnienie z opłaty.

Autorką tekstu jest radca prawny Edyta Duchnowska. Zawodowo od 10 lat zajmuje się doradztwem na rzecz przedsiębiorców, w szczególności w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Z biegiem lat, w ramach własnej działalności gospodarczej prowadzonej ze wsparciem młodych adeptów sztuki prawniczej oraz innych specjalistów, kancelaria wprowadziła specjalizację związaną z obsługą branży HoReCa. Temu sektorowi poświęcony jest także jej autorski blog Prawo w Restauracji. Zawiera on m.in. przystępne omówienie zagadnień prawnych związanych z założeniem i dalszym funkcjonowaniem restauracji. Ponadto poruszane są tematy związane z wieloma dziedzinami prawa, w tym cywilnego, administracyjnego, budowlanego, podatkowego, a nawet karnego, które można napotkać na swojej drodze prowadząc lub planując prowadzenie restauracji. Czytelnicy bloga mogą również znaleźć aktualną prasówkę, z której można dowiedzieć się, co zmieniło się w prawie w zakresie dotyczącym branży HoReCa w minionym tygodniu.

1 KOMENTARZ

  1. Nie rozumiem, jak właściciel restauracji ma zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych? Że niby kupujący ma mi odnieść zużyte pudełko po jedzeniu?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.