SOIT podsumowuje działania w czasie pandemii i rozmawia o perspektywach dla branży MICE

0
172

W dniach 6-7 września w Hotelu BoniFaCio odbył się V zjazd Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel. Członkowie SOIT podsumowali działania kryzysowe i inne inicjatywy, które były skupione na wsparciu członków i branży w czasie pandemii, a także podjęli dyskusję o przyszłości rynku w dobie Covid-19.

– Co roku we wrześniu spotykamy się, aby wymienić wiedzę, doświadczenia i podsumować minione miesiące. To był wyjątkowy zjazd, w wyjątkowym czasie. Cieszyliśmy się, że znów się spotykamy. W naszej organizacji bardzo ważne są relacje i to, że możemy wymieniać się pomysłami, ale także dzielić wątpliwościami i zagrożeniami. A przede wszystkim po prostu porozmawiać szczerze o naszych problemach. To szczególna wartość w tym trudnym dla wszystkich czasie.  Dziękujemy wszystkim członkom SOIT za obecność, mobilizację i gotowość do dalszego działania na rzecz całej branży incentive”. – mówi Olga Krzemińska-Zasadzka Prezes Zarządu SOIT.

Podczas zjazdu zarząd podsumował działania i inicjatywy, w których SOIT uczestniczył od początku 2020 roku:

Reklama
 • Monitoring informacji o koronawirusie z wiarygodnych źródeł – WHO, MSZ, GIS
 • Spotkania wewnętrzne członków i wymiana doświadczeń
 • Konsultacje prawne dot. interpretacji Art. 47 ust. 4 Ustawy o IT i PUT,
 • Przygotowanie stanowisk i komunikatów SOIT dot. sytuacji na rynku incentive w dobie Covid-19,
 • Wsparcie członków w rozmowach z liniami lotniczymi, sieciami hoteli na całym świecie promując podejście Goodwill Policy,
 • Szkolenia online z aspektów prawnych,
 • Udział w rozmowach przedstawicieli organizatorów turystyki i ubezpieczycieli na temat gwarancji, ubezpieczeń turystycznych oraz zmiany paragrafu 3 rozporządzenia w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 • Aktywność przedstawicieli SOIT w sztabie przemysłu spotkań #Tugether
 • Dostarczanie wiedzy członkom o: programach pomocowych, poszczególnych odsłonach Tarcz Antykryzysowych, abolicji ZUS, dopłatach do wynagrodzeń z urzędów pracy, subwencjach z PRF,
 • Zbieranie pytań i identyfikowanie problemów związanych ze składaniem wniosków o subwencje finansowe PFR (weryfikacja wnioskujących rozliczających się w systemie VAT-marża i mieszanym) oraz interwencje w tym zakresie w Polskim Funduszu Rozwoju,
 • Występowanie do PFR z prośbą o indywidualne rozpatrywanie spraw członków,
 • Pisma do instytucji z wnioskami o pomoc na rzecz firm pominiętych w subwencjach PFR,
 • Przygotowanie we współpracy z innymi organizacjami pism do KPRM, Ministerstwa Rozwoju oraz apeli dotyczących sytuacji w przemyśle spotkań, turystyce oraz koniecznej pomocy sektorowej,
 • Aktywność przedstawicieli SOIT w Sztabie Kryzysowym przy Ministerstwie Rozwoju – udział w konsultacjach z MR na etapie budowania programów pomocowych i tworzenia protokołów odmrożeniowych, oraz tarczy dla turystyki i eventów
 • Pisma i działania na rzecz zmiany wytycznych dot. spotkań i zmiany w zakazach lotów,
 • Pisma i działania na rzecz wprowadzenia poprawek w ustawie tzw. tarczy dla turystyki,
 • Udział debatach medialnych na temat sytuacji incentive travel, wyjazdów biznesowych i szeroko pojętej turystyki.
 • Aktywność w mediach, wypowiedzi eksperckie na temat sytuacji w branży dla prasy, radia i telewizji.

Od maja SOIT jest członkiem organizacji Pracodawcy RP, która aktywnie bierze udział w pracach Rady Dialogu Społecznego oraz uczestniczy z głosem doradczym w procesach legislacyjnych. Członkostwo SOIT w inicjatywach podejmowanych przez Pracodawców RP wpływa na lepsze reprezentowanie interesów branży spotkań i turystyki w kręgach administracji państwowej i na rynku biznesowym. Od lipca SOIT jest także członkiem Rady Przedsiębiorczości przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców i  pracuje w Zespole Roboczym ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego. SOIT jest również członkiem -założycielem Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, która powstała w lipcu br. i zrzesza 18 organizacji branżowych.

Działania, na których skupi się SOIT w najbliższych miesiącach to:

 • Działania na rzecz wsparcia firm w kryzysie i na etapie odbudowy
 • Działania komunikacyjne, informacyjne na rzecz odbudowy popytu w przemyśle spotkań
 • Stworzenie dialogu z rządem dot. MICE
 • Wycena przemysłu spotkań

„Naszym głównym zadaniem na najbliższe miesiące jest odbudowa branży incentive i całego przemysłu spotkań. Skupiamy się na przyszłości, na tym, aby ułożyć rzeczywistość na nowo i nauczyć się działać w nowych warunkach. Cieszą nas informacje od członków że #ZnowuSięSpotykamy, odbyły się, pierwsze od lockdownu, podróże motywacyjne. Klienci wiedzą, że warto się spotykać, a motywacja jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Wiemy, że wypracowane procedury bezpieczeństwa pozwalają podróżować bezpiecznie. Ważne jest teraz, aby zintegrować wszystkie działania, aby popyt powrócił, a tutaj kluczowa jest rzetelnie prowadzona komunikacja oraz wyważona polityka informacyjna ze strony władz. Apelujemy i będziemy apelować w tej sprawie do właściwych instytucji”. – tłumaczy Łukasz Adamowicz, wiceprezes Zarządu SOIT.

Stałym elementem zjazdu jest także integracja członków. Uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach Speed Painting, które w unikalny sposób łączą sztukę z psychologią i redukcją stresu. Podczas arteterapii grupa zaangażowana przez proces twórczy, przeszła w tzw. stan flow, a w rezultacie warsztatów powstały niezwykłe obrazy. Zostaną wystawione na aukcji charytatywnej Columbus Day, która jest doroczną akcją CSR organizowaną przez SOIT.

„Mimo, iż branża jest w trudnej sytuacji, to szukamy rozwiązań i pomysłów, aby kontynuować nasze flagowe projekty jak Columbus Day i utrzymać wsparcie dla fundacji, z którą współpracujemy od lat. Na tym polega właśnie „społeczna odpowiedzialność biznesu.” – podsumowuje Olga Krzemińska-Zasadzka.

Zjazd zakończyła dyskusja dotycząca przyszłości incentive travel i podróży biznesowych oczami agencji, agentów lotniczych i ubezpieczycieli, z udziałem zaproszonych gości – przedstawicieli AXA oraz Time4Travel.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.