Rekomendowane wytyczne do otwierania i dalszego funkcjonowania hoteli

0
1007

Ponowne otwarcie hoteli ma istotne gospodarcze jak i społeczne uzasadnienie. Kluczem jest ochrona miliona miejsc pracy i trudno odnawialnych aktywów infrastruktury turystycznej jakimi są hotele, pensjonaty, czy inne obiekty świadczące usługi zakwaterowania.

Trwają prace, zarówno po stronie hotelarzy jak i instytucji państwowych nad stworzeniem i wdrożeniem norm tworzących „nowy ład hotelowy”, zapewniający bezpieczeństwo Gości, Pracowników i Partnerów.

Powinny zatem zostać opracowane w sposób wspólny wytyczne  dla interesariuszy branży hotelarskiej mające na celu pomoc w przestrzeganiu  odpowiednich norm bezpieczeństwa. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż  nowe wytyczne nie mogą stać się barierą finansową i organizacyjną uniemożliwiającą funkcjonowanie obiektu.

Reklama

Wprowadzenie nowych protokołów bez uwzględnienia uwarunkowań ekonomicznych, operacyjnych oraz specyfiki działalności obiektów może doprowadzić do NIE otwarcia obiektów czyli w praktyce, do braku zniesienia „zakazu działalności ‘’ hoteli/obiektów/pensjonatów.

Nie można wyobrazić sobie turystyki krajowej bez hoteli/obiektów/pensjonatów

Nie można wyobrazić sobie nawet w średnim okresie działalności obiektów bez bezpiecznego ale i szybkiego otwarcia: transportu, turystyki zorganizowanej, turystyki przyjazdowej i wyjazdów MICE (spotkań firmowych)

Wytyczne powinny zatem motywować przedsiębiorców hotelarzy do bezpiecznego i jak najszybszego ponownego otwarcia obiektów.

 Proponujemy zatem intensyfikacje wspólnych działań branży, jak i instytucji publicznych mających na celu stworzenie i wdrożenie nowych wytycznych dla działalności hotelowej.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA

 1. Procedury zapobiegawcze
 • badanie temperatury i wprowadzenie oświadczenia dla gości dot. stanu zdrowia (pod rygorem braku możliwości zakwaterowania w przypadku odmowy);
 • obowiązek informowania pracowników i gości odnośnie najważniejszych postanowień protokołu sanitarnego obiektu;
 • wprowadzenie zasad bezpieczeństwa do regulaminu obiektu;
 • ograniczenie do minimum czasu przebywania gości w obszarze recepcyjnym.
 1. Zapewnienie bezpiecznych odległości pomiędzy pracownikami obiektu, gośćmi oraz zapewnienie środków higieny dla gości i obsługi oraz sposoby dezynfekcji
 • przyjęcia gości w liczbie dwóch osób na pokój – zmniejsza to liczbę gości w hotelu (także korzystających z powierzchni wspólnych);
 • bezpieczne ale i też w miarę komfortowe wydawanie posiłków w restauracji tylko dla gości obiektu. To jeden z kluczowych czynników decyzji zakupowych klientów (niezbędny w czasie kiedy samodzielne restauracje pozostają zamknięte) – proponujemy ograniczenie liczby osób w restauracji o połowę, przy zachowaniu zasad dystansowania społecznego i reżimu sanitarnego wydawania posiłków (rezygnacja z bufetu);
 • uruchomienia sal konferencyjnych w reżimie obiektów sakralnych (obecnie 1 osoba na 15m2) – rozwiązania przyjęte dla spotkań religijnych mimo że bardzo rygorystyczne umożliwi pracę nad odbudową popytu ze strony klientów grupowych
 • możliwość wynajmu elementów infrastruktury obiektu na wyłączność dla osób wspólnie zakwaterowanych (np. sauna, siłownia) – każdorazowa dezynfekcja po użyciu
 • dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk powinny być dostępne dla gości na terenie hotelu, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, wind, punktów;
 • konieczność dostosowania działalności obiektów do wytycznych sanitarnych np. dezynfekcja, ozonowanie pokoi, wietrzenie obiektu;
 • bezwzględny zakaz przebywania w obiekcie osób, które nie są w nim zakwaterowane (zakaz „odwiedzin” podobnie jak to ma miejsce aktualnie w szpitalach);
 • sprzątanie pokoi i powierzchni wspólnych zgodnie z reżimem szpitalnym;
 • obowiązek zapewnienia środków ochrony osobistej pracownikom oraz taki sam obowiązek po stronie dostawców (maseczki, przyłbice itp.)
 • obowiązek dezynfekcji sprzętów udostępnionych gościom jak np. sprzęt sportowy (rower, kajak itp.);
 • Procedury dot. postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19 na terenie obiektu:
 • ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie w obiekcie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego;
 • szczególna dezynfekcja przestrzeni, w której przebywał zakażony gość / pracownik / dostawca.

Branżowy Sztab Kryzysowy

 1. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR – Paweł Tyszkiewicz
 2. Klub Agencji Eventowych SAR – Mariusz Nowak
 3. IAA Polska – Jerzy Minorczyk
 4. Stowarzyszenie Branży Eventowej – Marta Chmielewska                         
 5. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel – Olga Krzemińska – Zasadzka, Łukasz Adamowicz
 6. Meeting Professionals International Poland Chapter – Monika Dymacz Kaczmarczyk     
 7. SITE Polska – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland – Grażyna Grot – Duziak
 8. Polska Izba Przemysłu Targowego – Przemysław Trawa/ Beata Kozyra
 9. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – Katarzyna Cioch
 10. Zrzeszenie Agentów IATA w  Polsce – JJ Singh
 11. Polska Izba Turystyki – Paweł Niewiadomski                                                                                              
 12. Polski Związek Organizatorów Turystyki – Sławomir Szulc
 13. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych – Marcin Wujec
 14. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego  – Ireneusz Węgłowski
 15. Warszawska Organizacja Turystyczna – Barbara Tutak, Mateusz Czerwiński
 16. Łódzka Organizacja Turystyczna – Tomasz Koralewski
 17. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych – Rafał Jańczuk                                                 
 18. Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – Mikołaj Ziółkowski          
 19. Polska Izba Turystyki Młodzieżowej – Krzysztof Męziński
 20. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Jerzy Kapłon
 21. Izba Turystyki RP – Marek Ciechanowski
 22. Polska Izba Hotelarstwa – Marek Łuczyński
 23. Krakowska Izba Turystyki – Piotr Laskowski
 24. Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Artur Matiaszczyk             
 25. Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych- Piotr Zubrzycki
 26. Turystyka incoming – Andrzej Hulewicz        
 27. Harmony Polish Hotels – Elżbieta Lando       
 28. Polska Izba Techniki Estradowej –  Grzegorz Łapczyński
 29. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji – Marcin Herra
 30. Polska Izba Artykułów Promocyjnych – Edyta Lisowska
 31. Polski Holding Hotelowy – Paulina Mazurkiewicz Kurek

Źródło: Mat. prasowe

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.