Opłata środowiskowa w restauracji – kto i kiedy musi ją uiszczać?

0
1308
Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym restauracji, nierozerwalnie związane jest z obowiązkiem płacenia podatków i uiszczania innych danin publicznych. Jedną z nich, często ignorowaną, jest opłata środowiskowa. Restauratorzy zapominają o tej opłacie środowiskowej w restauracji, gdyż nie wydaje im się ona związana z prowadzoną działalnością. Czym więc jest opłata środowiskowa i czy każdy restaurator musi ją uiszczać?

Czym jest opłata środowiskowa?

Do ponoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska zobowiązany jest każdy przedsiębiorca, który w związku ze swoją działalnością wprowadza do powietrza gazy lub pyły. Przykładem takiego działania może być np. przeprowadzenie remontu lokalu przedsiębiorstwa czy ogrzewanie go. Innym przykładem może być użytkowanie w ramach prowadzonej działalności pojazdów – samochodów, czy też wszelkich jednośladów (m .in. motocykla czy skutera). Zakwalifikować należy tutaj każdy pojazd, do którego uruchomienia niezbędny jest zakup paliwa.

Ostatni przykład powinien szczególnie zainteresować restauratorów. Jak widać, oferując swoje produkty w dowozie automatycznie stajemy się zobowiązani prawem do uiszczania opłaty środowiskowej. Co istotne, nie ma znaczenia, czy pojazdy te są częścią majątku naszej firmy, czy też są leasingowane lub użytkowane na innej podstawie. Ta kwestia nie jest brana pod uwagę przy obliczenia wysokości opłaty.

Wysokość opłaty środowiskowej

Opłata wyliczana jest na podstawie stawek wynikających z odpowiedniego obwieszczenia Ministra Środowiska (obowiązujących w czasie korzystania ze środowiska) oraz ilości zakupionego przez nas paliwa. Warto dodać, że w zależności od rodzaju paliwa zmieni się wysokość stawki.

Obowiązek prowadzenia ewidencji

Obowiązkiem dodatkowym wynikającym z opłaty środowiskowej, jest konieczność prowadzenia ewidencji. Na jej podstawie musimy złożyć sprawozdanie, w którym wykażemy w jakim stopniu korzystaliśmy ze środowiska. Odpowiednie zestawienie należy złożyć do właściwego urzędu marszałkowskiego oraz wnieść opłatę na rachunek bankowy tego urzędu. Wykaz jak i opłatę za rok poprzedni wnosimy raz w roku, w terminie do 31 marca.

Odpowiednim urzędem w przypadku opłaty wynikającej z emisji zanieczyszczeń powodowanej przez pojazdy będzie urząd marszałkowski właściwy dla siedziby restauracji. W każdym innym przypadku będzie to urząd właściwy dla miejsca korzystania ze środowiska.

Wyjątki

Jedną z najistotniejszych kwestii dotyczących opłaty środowiskowej bez wątpienia są przewidziane prawem wyjątki. Są one ważne szczególnie dla restauratorów i innych przedsiębiorców, dla których zakup paliwa jest niewielką częścią prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli wyliczona przez nas roczna opłata nie przekracza kwoty 800 zł to nie musimy jej wnosić. Jednak wciąż ciąży na nas obowiązek złożenia wykazu do urzędu marszałkowskiego.

Natomiast w przypadku, gdy wysokość rocznej opłaty jest niższa od 100 zł, zostajemy zwolnieni zarówno z obowiązku zapłaty jak i złożenia sprawozdania.

Co grozi w przypadku zaniedbania obowiązku?

Jeżeli nie wywiążemy się z obowiązku złożenia sprawozdania w corocznym terminie do 31 marca, lub nie zapłacimy odpowiednio wyliczonej kwoty, grozi nam kara grzywny. Ponadto, urząd marszałkowski na podstawie własnego uznania, lub opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska samodzielnie wyliczy opłatę i zobowiąże nas do jej uiszczenia. Warto zaznaczyć, że opłata za korzystanie ze środowiska jest zobowiązaniem podatkowym. Jeżeli nie zostanie wniesiona w terminie sprawa zostanie skierowana do egzekucji wraz z naliczonymi odsetkami.

Autorką tekstu jest radca prawny Edyta Duchnowska. Zawodowo od 10 lat zajmuje się doradztwem na rzecz przedsiębiorców, w szczególności w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Z biegiem lat, w ramach własnej działalności gospodarczej prowadzonej ze wsparciem młodych adeptów sztuki prawniczej oraz innych specjalistów, kancelaria wprowadziła specjalizację związaną z obsługą branży HoReCa. Temu sektorowi poświęcony jest także jej autorski blog Prawo w Restauracji. Zawiera on m.in. przystępne omówienie zagadnień prawnych związanych z założeniem i dalszym funkcjonowaniem restauracji. Ponadto poruszane są tematy związane z wieloma dziedzinami prawa, w tym cywilnego, administracyjnego, budowlanego, podatkowego, a nawet karnego, które można napotkać na swojej drodze prowadząc lub planując prowadzenie restauracji. Czytelnicy bloga mogą również znaleźć aktualną prasówkę, z której można dowiedzieć się, co zmieniło się w prawie w zakresie dotyczącym branży HoReCa w minionym tygodniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.