List właściciela Pierogarni Stary Młyn do przedstawicieli rządu RP

0
1490

Publikujemy treść listu Macieja Podlaszewskiego właściciela Pierogarni Stary Młyn skierowanego do przedstawicieli rządu, w którym porusza problem w zapisach Ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. Konkretnie problem dotyczy głównego nr PKD, który jest kryterium przyznania pomocy finansowej. Autor listu jasno wskazuje, że fakt nie brania pod uwagę innych, dodanych numerów PKD czy też faktycznej działalności  może doprowadzić do upadku wielu firm.       

 

                                                                                 Toruń, 2020-11-24

Maciej Podlaszewski

Pierogarnia Stary Młyn

 

Pan Andrzej Duda

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Pan Jarosław Gowin

Wicepremier

Pan Paweł Borys

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju;

            Szanowni Państwo istnieją dwie opcje interpretacji zapisu Ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

Opcja 1 – krzywdząca, niesprawiedliwa i prowadząca do dramatów firm takich jak nasza oraz prowadząca do co raz większej ilości ludzi demonstrujących na ulicach:

Według zapisów ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. zapisy odnoszące się do wsparcia przedsiębiorców i kwestii PKD to między innymi art. 1 pkt 6: po art. 15gg dodaje się art. 15gga i art. 15ggb.

„Art. 15gga.

  1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z,47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z….”,

czyli – interpretacja literalna: podmiot, który na pierwszym miejscu w PKD ma wpisane np. 56.10.A (działalność gastronomiczna) – jest objęty ta ustawą, może liczyć na wsparcie, a kto ma takie PKD na drugim lub dalszym miejscu nie może. Ta interpretacja skupia się na tym co jest zapisane w dokumentach założycielskich podmiotu nie zaś na stanie faktycznym – przedkłada bezrefleksyjny, literalny zapis nad skuteczność w pomocy i celowość.

Opcja 2 – sprawiedliwa, rozsądna, zgodna z rzeczywistością oraz interpretacją Głównego Urzędu Statystycznego a przede wszystkim niosąca wsparcie tym podmiotom, które rzeczywiście tego najbardziej potrzebują:

czyli – interpretacja faktyczna: niezależnie, na którym miejscu dany podmiot wpisał odpowiedni nr PKD np. 56.10.A, podczas zakładania firmy (nie rzadko kilkanaście lat temu) ale biorąca pod uwagę rzeczywiście jaką działalność podmiot prowadzi, jakie działania, jaka sprzedaż stanowi największy udział w działalności danego podmiotu – to ta działalność jest przeważająca.

Taką interpretację „przeważającej działalności” prezentuje Główny Urząd Statystyczny (http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/dzialalnosc_przewazajaca.htm):

„Informujemy Państwa uprzejmie, że podstawowa działalność Państwa firmy wpisana na formularzu elektronicznym według PKD 2007 określana jest wyłącznie dla potrzeb badań statystycznych. Została ona ustalona — w miarę możliwości — w oparciu o dane z Państwa sprawozdań. Klasyfikacja PKD 2007 wprowadzona została rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); Dz.U.Nr 251, poz. 1885.

Zaklasyfikowanie działalności Państwa firm według klasyfikacji PKD 2007 w rejestrze REGON nie musi bezpośrednio wpływać na działalność wskazaną w formularzach elektronicznych w Portalu Sprawozdawczym. Określenie rodzaju działalności według klasyfikacji PKD 2007 jednostek, które uczestniczą w badaniach oparte jest o przeważający rodzaj działalności wyliczony dla celów statystycznych.

Zgodnie z Zasadami budowy klasyfikacji, stanowiącymi załącznik do w/w rozporządzenia Rady Ministrów pkt7. „Przeważającą działalnością jednostki statystycznej jest działalność posiadająca największy udział wskaźnika (np. wartość dodana, produkcja brutto, wartość sprzedaży, wielkość zatrudnienia lub wynagrodzeń) charakteryzującego działalność jednostki. W badaniach statystycznych zalecanym wskaźnikiem służącym do określenia przeważającej działalności jest wartość dodana”.

Dodatkowo określono w w/w zasadach budowy klasyfikacji następującą regułę dla rejestrów statystycznych:

Zmiany przeważającej działalności jednostki

pkt 25. Jednostka może zmieniać swoją działalność główną jednorazowo lub stopniowo w ciągu pewnego okresu czasu. Może to być spowodowane czynnikiem sezonowości lub wynikiem decyzji o zmianie profilu produkcji. Ponieważ wszystkie te przypadki powodują zmiany w zaklasyfikowaniu jednostki, zbyt częste zmiany działalności głównej mogą doprowadzić do braku spójności pomiędzy statystyką krótkookresową (miesięczną i kwartalną) i długookresową, w najwyższym stopniu utrudniając ich interpretację.

pkt 26. Aby uniknąć zbyt częstych zmian, stosuje się zasadę stabilności. Zgodnie z tą zasadą, nowy rodzaj działalności powinien być działalnością główną przez co najmniej dwa lata, zanim zostanie zmieniona przypisana do jednostki dana działalność przeważająca.
Zatem działalność przeważająca Państwa firmy widoczna w Portalu Sprawozdawczym nie musi pochodzić z rejestru REGON.”

Powyższa interpretacja nie prowadzi do precedensów takich jak np. w przypadku naszej firmy Pierogarni Stary Młyn – zatrudniamy prawie 100 osób, prowadzimy tylko i wyłącznie restauracje, działamy od 14 lat i 14 lat temu w PKD wpisaliśmy nr 56.10.A na trzecim miejscu i według Opcji 1 – nie otrzymamy wsparcia mimo, że fakty są następujące: jesteśmy zamknięci, prowadzimy restauracje, odnotowaliśmy spadek w dochodach o ponad 70%.

Inny jaskrawy przypadek przemawiający za interpretacją według Opcji 2 to jest firma założona 10 lat temu przez dwóch młodych przyjaciół. Zaczęli od kawiarni i wpisali w PKD na miejscu pierwszym nr 56.10.A – jednak po roku zmienili profil na działalność komputerową – zaczęli pisać aplikacje. Po 10 latach – dziś działają całkiem sprawnie, odczuwają spadek w listopadzie o 45% ale ze względu, ze ich biznes jest sezonowy – poza tym działają znakomicie. Ze względu, że nie zmienili w PKD numeru i do dziś mają na pierwszym miejscu 56.10.A. otrzymają wsparcie mimo, że nie zostali zamknięci, ewidentnie nie prowadzą działalności gastronomicznej.

Zatrudniamy prawie 100 osób i wszystkie te osoby pracują w naszych restauracjach. Prowadzimy biznes rodzinnie, by przetrwać pierwszą „falę” zastawiliśmy mieszkania – wsparcie z PFRu otrzymaliśmy dopiero w lipcu – za co jesteśmy wdzięczni.

Dodam, że Opcja 2 jest bardzo łatwa do zweryfikowania i sprawdzenia komu należy się wsparcie, gdyż każdy podmiot co miesiąc składa raport w postaci JPK-VAT, gdzie jest PKWiU przy każdej usłudze i Urząd Skarbowy precyzyjnie może wskazać jaki obrót na jakiej usłudze ma dany podmiot.

Zła interpretacja zapisów Ustawy, o których wspominam wyżej będzie skrajnie krzywdząca i przedłoży mechaniczny (czysto statystyczny) zapis dokumentowy, ponad realne, rzeczywiste sytuacje w jakich się znajdujemy, a to zaś spowoduje upadek tych firm, które podobnie jak nasza popełniły „błąd” – niekiedy 20 lat temu i nie zmieniły PKD na odpowiedni na dzisiejsze potrzeby – odpowiedni do statystyk, urzędów ale nie do realiów jakie mamy.

Z wyrazami szacunku,

Maciej Podlaszewski

Właściciel Pierogarni Stary Młyn

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.