I półrocze z zyskiem dla Sfinks Polska

0
747

Sprzedaż gastronomiczna w sieciach należących do Sfinks Polska w I półroczu 2022 r. wyniosła 77,80 mln zł i była wyższa niż w analogicznych okresach lat 2021 i 2020, objętych wpływem lockdown dla gastronomii (odpowiednio: 22,63 mln zł i 54,15 mln zł).

Co istotne, sprzedaż gastronomiczna porównywalnej sieci restauracji w I półroczu 2022 r. wzrosła o blisko 7% wobec I półrocza 2019 r., czyli w okresie przed pandemią. W ujęciu skonsolidowanym grupa, do której należą sieci SPHINX, Chłopskie Jadło i Piwiarnia, odnotowała po I półroczu 2022 r. przychody na poziomie 46,58 mln zł oraz 17,83 mln zł zysku netto i 28,90 mln zł EBITDA (po oczyszczeniu z wpływu MSSF16 odpowiednio: 18,19 mln zł i 20,12 mln zł).

– W pierwszym półroczu 2022 r wyraźnie widać odbicie sprzedaży w restauracjach grupy Sfinks i powrót do sprzedaży z okresu sprzed ograniczeń dla gastronomii. W pierwszym półroczu 2022 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r. na porównywalnej sieci restauracji widać, że sprzedaż gastronomiczna wypracowana przez wszystkie restauracje jest wyższa o około 7% r/r, a w przypadku lokali SPHINX ten wzrost wynosi nawet 9% r/r. Trzeba także pamiętać, że wynik ten jest jeszcze cały czas obciążony w jakimś stopniu wpływem ograniczeń związanych z pandemią. Natomiast nie zaobserwowaliśmy w tym okresie wpływu wojny na Ukrainie na wielkość sprzedaży. Jednak jednocześnie coraz ważniejszym czynnikiem mającym wpływ na sprzedaż jest nasz program lojalnościowy i aplikacja mobilna Aperitif, która daje dostęp do ofert specjalnych. Goście korzystający z tych rozwiązań zapewnili nam ponad 20% sprzedaży restauracji. Zwłaszcza w dzisiejszych, niełatwych czasach goście coraz częściej śledzą promocje i chętnie z nich korzystają – mówi Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

Obecnie w aplikacji Aperitif jest zarejestrowanych ponad 430 tys. osób, z czego ponad 50 tys. stanowili nowi użytkownicy, którzy przybyli od początku półrocza. Dodatkowo Sfinks wprowadził ofertę e-menu, z której korzysta 320 tys. użytkowników. Oba te narzędzia stanowią ważne narzędzia komunikacji z klientami restauracji. Obecnie w ramach Sfinksa działa 120 lokali, w tym 73 restauracje SPHINX, 39 Piwiarni, 6 restauracji Chłopskie Jadło, a także otwarte w pierwszym półroczu tego roku 2 nowe restauracje The Burgers. Ta ostatnia marka to koncept gastronomiczny, który zaczął działać jako marka wirtualna (wyłącznie w dostawie) w okresie pandemii, a obecnie też w formule stacjonarnej w Gdyni oraz w Stargardzie Gdańskim.

– W trudnym okresie pandemicznym wzmocniliśmy także sprzedaż dań na wynos oraz wprowadziliśmy ofertę dań gotowych pod marką SPHINX, które można kupić w sklepach. Wprowadzenie dań gotowych o odpowiedniej jakości jest długotrwałym i trudnym procesem. Rozpoczęliśmy go jeszcze przed wybuchem pandemii. Obecnie liczba oferowanych dań gotowych stale rośnie i do końca roku powinno ich być kilkanaście rodzajów z różnych kuchni świata. Jest to jeden z ważnych kierunków dalszego rozwoju Grupy sfinks – dodaje Sylwester Cacek.

Przychody ze sprzedaży dań dostawie stanowiły w I półroczu 7,4% przychodów gastronomicznych. Równolegle Sfinks prowadzi działania związane z ofertą dań gotowych. Na koniec czerwca liczba dań pod marką SPHINX wzrosła do dziewięciu, a latem została przygotowana oferta dań kuchni włoskiej, zaś na jesień zaplanowano wprowadzenie dań kuchni azjatyckiej.

– Istotny wpływ na wyniki finansowe Sfinksa w II kwartale 2022 r. miało uprawomocnienie się postanowienia sądowego zatwierdzającego układ spółki z wierzycielami w ramach Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego. W ramach tego porozumienia zmienił się harmonogram spłat zobowiązań, część długu zostaje zamieniona na akcje, a część umorzona. Prawomocny układ ma zatem znaczny pozytywny wpływ na sytuację spółki i formalnie mógł zostać uwzględniony w rachunku wyników i bilansie spółki w raporcie za I półrocze 2022. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim partnerom, którzy wierzyli w nas i mocno wspierali w trudnym okresie pandemicznym, w tym wszystkim którzy przyczynili się do przyjęcia układu. Pozytywny finał postępowania restrukturyzacyjnego, jak też uzyskanie wsparcia w ramach działań pomocowych ARP nie byłoby możliwe bez wielkiego zaangażowania współpracowników, którym jeszcze raz bardzo dziękuję – mówi Sylwester Cacek.

Spółka odnotowała w II kwartale 2022 r. w pozostałych przychodach operacyjnych 22,2 mln zł z tytułu umorzenia zobowiązań bilansowych oraz 6,1 mln zł w przychodach finansowych, gdzie ujęto umorzenie odsetek, zobowiązań pobocznych oraz wpływu dyskonta z tytułu wydłużenia terminów spłaty zobowiązań handlowych i pozostałych. Po pomniejszeniu tych wartości o VAT przypadający na umorzone zobowiązania i podatek odroczony na rozliczeniu układu, całkowity wpływ UPR na wynik netto spółki wyniósł 26,3 mln zł. W efekcie jednostkowy zysk netto za I półrocze 2022 r. był wyższy od ubiegłorocznego o 21,19 mln zł i wyniósł 14,03 mln zł, a 14,48 mln zł po skorygowaniu o wpływ MSSF16). Jednostkowy wynik EBITDA za minione półrocze zaś wniósł 27,96 mln zł (19,36 mln zł po oczyszczeniu z wpływu MSSF16) przy przychodach jednostkowych w wysokości 45,79 mln zł.

Przychody gastronomiczne to przychody wszystkich lokali działających pod markami należącymi do Grupy Sfinks Polska, z wyłączeniem sieci Piwiarnia Warki.

Grupa Sfinks Polska zarządza 120 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 73 restauracji Sphinx (segment casual dining), 39 pubami Piwiarnia Warki (segment gastro pubów), 6 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) i dwoma lokalami The Burgers. Spółka prowadzi też sprzedaż w dostawie w oparciu o marki dostępne tylko w dowozie takie jak The Burgers, Och! PITA, Yolo Chicken czy Da Mamma.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.