Spotkanie branży turystycznej na VII Forum Promocji Turystycznej w Hydropolis

0
925

Środowe spotkanie zgromadziło 37 ekspertów. Odbyły się  4 sesje tematyczne, 4 debaty i pojedynki ekspertów. Na forum gościli między innymi sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy oraz prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Grono fachowców zaprosiła redakcja portalu WaszaTurystyka.pl.

Prezydent Jacek Sutryk wygłosił wstęp do jednej z sesji, a przy okazji forum zainicjował podpisanie Wrocławskiej Deklaracji Turystycznej. Dokument, podpisany przez uczestników wydarzenia, został złożony na ręce ministra Andrzeja Guta-Mostowego.

Program wydarzenia został podzielony na cztery sesje: Przyszłość turystyki w świetle korona wirusa i kryzysu klimatycznego, Jaką rolę odgrywa promocja kierunku turystycznego w filmach, Jak przyciągnąć turystów na Dolny Śląsk po pandemii i Przyszłość promocji turystycznej Polski.

Pierwsza sesja rozpoczęła się od pojedynku ekspertów na temat kryzysu klimatycznego i przyszłości turystyki w świetle koronawirusa. Kolejna sesja przeniosła uczestników do świata filmu.  O najciekawszych miejscach w Chorwacji i wykorzystaniu jej plenerów opowiedziała Agnieszka Puszczewicz, dyrektorka Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce. Chociaż jeszcze nie powstały tam szlaki filmowe, to zainteresowanie miejscami filmowymi jest z roku na rok coraz większe.

Trzecia sesja na temat przyciągania turystów na Dolny Śląsk po pandemii rozpoczęła się od prezentacji Bartłomieja Walasa, dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji WSTiE. Miasta historyczne nie chcą pozostać puste, ale są ciągle zagrożone. Na zakończenie tej sesji odbył się pojedynek ekspertów o wykorzystaniu potencjału szlaków historycznych. W Polsce kojarzą się różnie i budzą dość zróżnicowane odczucia. Z jednej strony są bardzo udanym produktem turystycznym i łączą funkcje edukacyjne z zarobkiem, a z drugiej strony pojawia się opinia, iż są objawem przerostu ambicji regionalnych lub lokalnych działaczy i studnią bez dna dla pieniędzy przeznaczanych na promocje.

Ostatnia najważniejsza dla całej turystyki sesja dotyczyła przyszłości promocji turystycznej Polski. W historii branży nie było jeszcze takiej zapaści. Obecne prace nad budową nowej strategii marketingowej prowadzi Polska Organizacja Turystyczna. Pandemia przyczyniła się do wielu zmian w jej budowie. Przed pierwszą debatą tej sesji zatytułowanej “Jak wybrać rynki źródłowe w strategii marketingowej POT 2021-2026” słowo wstępne wygłosił debiutant na Forum Promocji Turystycznej, Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Kolejna edycja Forum Promocji Turystycznej  odbędzie się 22 października w Kamienicy Artystycznej w Warszawie.

Poniżej publikujemy treść Wrocławskiej Deklaracji Turystycznej:

“Zebrani na VII Forum Promocji Turystycznej we Wrocławiu, świadomi trudnej sytuacji branży turystycznej i realnych problemów stanowiących zagrożenie dla bytu polskiej turystyki, deklarujemy:

Branża turystyczna powinna opierać się na pięciu filarach

Współpraca
– wszystkie sektory branży turystycznej są ważne dla polskiej gospodarki
Od firm prywatnych organizujących wyjazdy turystyczne, poprzez hotele i inne obiekty noclegowe, transport (tak publiczny, jak prywatny), restauratorów, przewodników (często samozatrudnionych), po producentów upominków i pamiątek, oraz atrakcje turystyczne i szeroko rozumianą kulturę. Pomoc w turystyce to pomoc całej polskiej gospodarce, a także pewna inwestycja w przyszłość Polskiej turystyce potrzebna jest pomoc wielosegmentowa, na wielu poziomach – od rządowego, poprzez regionalne do lokalnych. Deklarujemy współprace ze wszystkimi rozumiejącymi potrzebne pomocy turystyce i chcącymi realnie pomoc.

Dobra wola
– sytuacja w jakiej znalazła się turystyka polska wymaga natychmiastowych, często drastycznych zmian. Do przeprowadzenia ich potrzebna jest dobra wola decydentów na wszystkich szczeblach. Potrzebna jest jednak tez dobra wola drugiej strony. Apelujemy by wszyscy, którym dobro turystyki leży na sercu, wykazali te dobra wole

Odpowiedzialność
Turystyka to odpowiedzialność nie tylko za obsługiwanych klientów, poziom świadczonych im usług, ale także za wizerunek miejsca, regionu, kraju. Turystyka to także wkład w rozwój edukacji i kultury polskiej. Deklarujemy zaniechanie jałowych sporów, nic niewnoszących dyskusji na rzecz wypracowanych, konkretnych, celowych, wspólnych działań na każdym poziomie.

Solidarność
Solidarność w turystyce to nie tylko wzajemne poparcie w czasach kryzysu, ale także współpraca w dobie codziennej konkurencji i rywalizacji. Deklarujemy wzajemne poszanowanie nie tylko dla partnerów biznesowych i przyjaciół, ale także dla wszystkich graczy na rynku turystycznym.

Wspólna promocja
Obecny kryzys w światowej turystyce to nie tylko zagrożenie, ale i szansa dla Polski. Apelujemy do rządu, wszystkich agend administracji państwowej i samorządowej o jak najszybsze opracowanie spójnej i realnej polityki turystycznej oraz strategii promocji turystycznej Polski. Deklarujemy wszechstronną pomoc na każdym etapie prac. Apelujemy o działania odważne, kompleksowe i długofalowe, obejmujące całą branżę, w duchu sygnalizowanym na spotkaniach z przedstawicielami rządu.

Apel ten kierujemy do wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w branżę turystyczną oraz do przedstawicieli samorządów lokalnych z prośbą, by do niego dołączyli i, wyrażając w ten sposób także i swoje zdanie, przekazali to stanowisko przedstawicielom administracji rządowej w swoich miastach i województwach.”

Źródło: waszaturystyka.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.