Od kwietnia preferencyjna cena gazu dla producentów ciastek i pieczywa

0
1158

Maksymalna cena paliw gazowych dla producentów pieczywa, wyrobów ciastkarskich i ciastek wyniesie 200,17 zł/MWh – wynika z nowelizacji ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku. Przepisy te wejdą w życie 8 kwietnia 2023 roku.

Przedsiębiorcy spełniający określone warunki będą mogli skorzystać z preferencyjnej ceny. W celu uzyskania pomocy, przedsiębiorca nie może mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS i musi dysponować limitem pomocy de minimis.

Wniosek o cenę maksymalną paliw gazowych można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek musi trafić do ZUS w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury rozliczeniowej za dostarczone paliwa gazowe. Jeżeli faktura została wystawiona przed wejściem w życie ustawy, wniosek można złożyć w ciągu 30 dni od 8 kwietnia 2023 roku.

JAKIE WARUNKI MUSISZ SPEŁNIĆ

Skorzystasz z preferencyjnej stawki za paliwo gazowe, jeśli:

 1. na 31 grudnia 2022 r. byłeś w jednej z następujących sytuacji:
 1. sytuacja 1:
  1. rodzaj Twojej przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 był oznaczony kodem 10.71.Z,
  2. wynika to z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.,
  3. masz status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców [1];
 2. sytuacja 2:
  1. prowadziłeś działalność gospodarczą oznaczoną kodem 10.71.Z,
  2. wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.,
  3. przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży wyprodukowanych przez Ciebie pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek,
  4. masz status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców [1];
 3. sytuacja 3:
  1. prowadziłeś działalność oznaczoną kodem 10.71.Z w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy Prawo spółdzielcze [2],
  2. wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
 1. na dzień złożenia wniosku nie masz zaległości z tytułu:
 • zobowiązań podatkowych (lub otrzymałeś decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłacasz raty albo korzystasz z odroczenia terminu płatności),
 • składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych lub Fundusz Solidarnościowy.

Ważne

To, czy spełniasz warunek dotyczący prowadzenia działalności oznaczonej kodem PKD 10.71.Z, ocenimy na podstawie danych z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych stanowi pomoc de minimis.

CO ZYSKASZ

Obniżoną stawkę za gaz w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (RPG) możesz złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Możesz to zrobić nie wcześniej niż 08.04.2023 r.

Więcej informacji o stosowaniu ceny maksymalnej paliw gazowych można znaleźć w karcie usługi.

[1] Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych
w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687, z późn. zm.)

[2] Art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221)

[3] Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.