Luty z poprawą wyników w hotelach

0
704

Satysfakcjonującą frekwencję, czyli powyżej 50 proc. obłożenia, osiągnęła w lutym ponad połowa hoteli, w tym 17 proc. obiektów – powyżej 70 proc. Zmniejszyła się różnica pomiędzy wynikami hoteli wypoczynkowych i biznesowych – to jeden z wniosków płynących z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, przeprowadzonej na początku marca. Wkrótce wydłużony weekend wielkanocny, jednak na razie hotele odnotowują niski stan rezerwacji. Oznacza to, że branża wciąż boryka się z tzw. krótkim oknem rezerwacyjnym.

W lutym, po kilku miesiącach spadkowego trendu, nastąpiła wyraźna poprawa w stosunku do stycznia br. Zmalała grupa hoteli z frekwencją mniejszą niż 30 proc. i jednocześnie istotnie zwiększyła się z obłożeniem powyżej 50 proc. Nie było także, jak w ubiegłych miesiącach, dużych dysproporcji w wynikach obiektów wypoczynkowych / pozamiejskich w stosunku do hoteli biznesowych / miejskich – w tych kategoriach odnotowano zbliżone wyniki, do czego przyczynił się okres pełnego miesiąca ferii zimowych w lutym.

W całej grupie hoteli uczestniczących w ankiecie, 24 proc. (o 10 pp. mniej niż w styczniu) nie przekroczyło frekwencji 30 proc., a satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskała ponad połowa hoteli (51 proc. – odpowiednio o 19 pp. więcej niż w styczniu), w tym 17 proc. obiektów – powyżej 70 proc.

Wśród hoteli miejskich 57 proc. (19 pp. więcej niż w styczniu) uzyskało frekwencję powyżej 50 proc. Z kolei 19 proc. hoteli nie przekroczyło obłożenia 30 proc. W grupie hoteli pozamiejskich 40 proc. obiektów (aż o 22 pp. więcej niż w styczniu) zanotowało frekwencję powyżej 50 proc. a dokładnie 1/3 (14 pp. mniej niż w styczniu) stanowiła grupa, która uzyskała obłożenie poniżej 30 proc.

Zbliżone relacje zanotowały obiekty w podziale na obsługujące gości z segmentów biznesowego oraz wypoczynkowego. Niemal połowa hoteli biznesowych (48 proc.) uzyskała obłożenie powyżej 50 proc. Z kolei frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 21 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych 52 proc. (aż o 25 pp. więcej niż w styczniu) odnotowało frekwencją powyżej 50 proc., a 23 proc. (o 21 pp. mniej niż w styczniu), uzyskało obłożenie poniżej 30 proc.

Tendencja wzrostowa cen nie ustępuje
Dane dotyczące średniej ceny wciąż świadczą o tendencji wzrostowej. Odpowiedzi wskazują, że wzrost cen w stosunku do lutego 2022 roku odnotowała zdecydowana większość hoteli, bo aż 82 proc. Dwie najliczniejsze grupy wskazały na wzrosty do 10 proc. i w przedziale 11-20 proc. – odpowiednio 25 proc. i 37 proc. hoteli. Kolejne dwie grupy z przedziałami wzrostów 21-30 proc. i powyżej 30 proc. stanowiły odpowiednio 11 proc. i 9 proc. Konieczność podnoszenia cen przez hotele wynika z wciąż rosnących kosztów towarów i usług, w tym przede wszystkim żywności, wynagrodzeń oraz gazu i energii elektrycznej.

Lepsze prognozy dotyczące rezerwacji na kolejny miesiąc
Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kolejny miesiąc także świadczą o poprawie w stosunku do prognoz z poprzedniego miesiąca, jeśli chodzi o odsetek obiektów z obłożeniem poniżej 30 proc. Jednocześnie jednak także mniej jest hoteli z aktualną frekwencją powyżej 50 proc. Nie ma istotnych różnic pomiędzy hotelami biznesowymi i wypoczynkowymi.

Na marzec połowa hoteli wskazuje aktualną frekwencję (na dzien wypełnienia ankiety) poniżej 30 proc. (miesiąc temu dla lutego było to 57 proc.). Z kolei obłożenie powyżej 50 proc. posiada 15 proc. hoteli (tu pogorszenie o 4 pp. w stosunku do lutego). W hotelach biznesowych również połowa obiektów nie przekracza frekwencji 30 proc. (poprawa o 16 pp.), a powyżej 50 proc. wskazuje 11 proc. (tyle samo, co prognozowano miesiąc temu dla lutego). Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to także połowa hoteli (51 proc.) z frekwencją poniżej 30 proc. i 19 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc. (pogorszenie o 11 pp. w stosunku do prognozy sprzed miesiąca dla lutego – efekt zakończonych ferii zimowych).

Ferie zimowe lepsze niż przewidywano
Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie 20 proc. (poprawa o 8 pp. w stosunku do prognozowanych danych z ankiety sprzed miesiąca) nie przekroczyło w czasie ferii zimowych obłożenia 30 proc. Do tego należy jednak dodać 32 proc. obiektów (ale to także poprawa o 12 pp. do ankiety sprzed miesiąca), które w ogóle nie sprzedawały oferty specjalnej. Obiektów, które uzyskały frekwencję w zakresie 30-70 proc., było 36 proc., natomiast hoteli wypełnionych więcej niż w 70 proc. było 12 proc. (9 pp. więcej niż prognozy sprzed miesiąca). Hotele biznesowe, jak przewidywały prognozy, w czasie ferii wypadły gorzej niż wypoczynkowe. 55 proc. nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. zanotowało 18 proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych było wyraźnie lepiej niż wskazywały prognozy miesiąc temu, ale nadal trudno uznać te wyniki za w pełni satysfakcjonujące. 19 proc. nie sprzedawało oferty i także 19 proc. (poprawa o 22 pp. w stosunku do prognoz z ankiety sprzed miesiąca) nie przekroczyło obłożenia 30 proc. Obiektów zapełnionych w ponad 50 proc. było jednak tylko 40 proc., w tym z frekwencją powyżej 70 proc. 13 proc.

Niski poziom rezerwacji na długi weekend wielkanocny
Przed nami wydłużony weekend związany ze Świętami Wielkanocnymi. Jednak stan rezerwacji w tym okresie, przynajmniej na razie, jest na niskim poziomie. Dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie 33 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Do tego należy dodać grupę 27 proc. obiektów, które nie sprzedają oferty specjalnej w tym okresie. Hoteli wypełnionych więcej niż w 50 proc. jest 22 proc. Hotele biznesowe, podobnie jak w czasie ferii zimowych, wypadają wyraźnie gorzej niż wypoczynkowe. Połowa nie sprzedaje oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. notuje 36 proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych 10 proc. nie sprzedaje oferty, a 23 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Połowa obiektów jest już jest zapełniona w ponad 50 proc., w tym z frekwencją powyżej 70 proc. jest 17 proc. hoteli.

Opinia hotelarzy o wydłużeniu okresu letnich wakacji zależna do funkcji obiektów i lokalizacji
W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje dotyczące wstępnych analiz możliwości wydłużenia okresu wakacji letnich, na wzór ferii zimowych, o dodatkowe 2 tygodnie w czerwcu i 2 tygodnie we wrześniu. Opinia branży na ten temat, na podstawie danych ankietowych, jest następująca: dla 26 proc. hoteli nie ma to znaczenia, a 16 proc. nie ma zdania, 35 proc. obiektów jest za takim rozwiązaniem i jednocześnie 23 proc. jest przeciwna. Jak się należało spodziewać, odsetek hoteli za i przeciw takiemu rozwiązaniu jest wyraźnie różny w grupach hoteli wypoczynkowych i biznesowych. Te pierwsze popierają pomysł wydłużenia wakacji w 56 proc., 13 proc. jest przeciwnych, dla 15 proc. nie ma to znaczenia, a 17 proc. nie ma zdania. Dla hoteli biznesowych odpowiednio 37 proc. jest przeciwna, tylko 3 proc. popiera wydłużenie wakacji, dla 42 proc. nie ma to znaczenia, a 18 proc. nie ma zdania.

O ankiecie
W ankiecie przeprowadzonej w dniach 6-9 marca 2023 roku wzięło udział 168 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 64 proc. położonych jest w miastach. 24 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (85 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 67 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 85 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 37 proc., 29 proc. specjalizujące się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym 34 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (95 proc.).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.