Ochrona dzieci w hotelach: przewodnik po nowych przepisach

0
768

W odpowiedzi na nowe regulacje prawne znane jako „Lex Kamilek”, które weszły w życie 15 lutego, hotelarze w Polsce muszą wprowadzić określone standardy ochrony małoletnich. Te przepisy, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, wymagają od hotelarzy, aby opracowali i wdrożyli procedury zapewniające bezpieczne relacje między dziećmi a personelem oraz zasady interwencji w przypadku podejrzenia zagrożeń. Szczególnie ważna jest „identyfikacja relacji” między dziećmi a dorosłymi przebywającymi w obiekcie noclegowym, co oznacza, że hotelarze są zobowiązani do weryfikacji, czy dorosły gość jest prawnym opiekunem małoletniego.

W praktyce, może to oznaczać, że personel hotelu będzie musiał zadać proste pytania dotyczące relacji między dorosłymi a dziećmi, a także obserwować interakcje między nimi, aby upewnić się, że nie ma żadnych zagrożeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa dziecka, personel będzie miał obowiązek podjąć odpowiednie kroki, w tym powiadomienie odpowiednich organów.

Samorządy będą przeprowadzać kontrole, czy standardy i procedury bezpieczeństwa są przestrzegane, a niezastosowanie się do nowych regulacji może skutkować karami finansowymi.

W celu ułatwienia wdrożenia tych zmian, Ministerstwo Sprawiedliwości utworzyło specjalny zespół, który opracowuje interpretacje nowych przepisów i standardów. Przygotowywane są również wytyczne oraz wzory standardów dla różnych rodzajów obiektów, w tym hoteli, które będą udostępniane w specjalnie przygotowanej w tym celu zakładce. Hotelarze powinni śledzić te informacje i dostosowywać swoje procedury zgodnie z wytycznymi.

Aby dostosować wewnętrzne procedury do nowych wymagań, właściciele hoteli powinni:

  1. Opracować i wdrożyć standardy ochrony małoletnich.
  2. Zapewnić szkolenie personelu z nowych procedur i standardów.
  3. Upublicznić standardy ochrony małoletnich, aby rodzice i opiekunowie mogli je łatwo przeczytać i zrozumieć.
  4. Regularnie monitorować i aktualizować te standardy, aby zapewnić ich skuteczność i zgodność z bieżącymi wytycznymi.

Aby wspomóc hotelarzy w praktycznym wdrożeniu nowych przepisów „Lex Kamilek”, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała zestaw przykładowych procedur. Te dokumenty mogą być wykorzystywane jako wzór do opracowania własnych standardów ochrony małoletnich w obiektach noclegowych. Dostarczają one konkretne wskazówki i rekomendacje, jak identyfikować relacje między dziećmi a dorosłymi gośćmi oraz jak postępować w sytuacjach wymagających interwencji. Hotelarze mogą zapoznać się z tymi materiałami i pobrać zestaw procedur, aby zwiększyć bezpieczeństwo nieletnich gości odwiedzających ich obiekty. Pełne informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Fundacji, co pozwala hotelarzom na bezpośrednie dostosowanie się do nowych wymagań prawnych.

Więcej szczegółów oraz zestaw przykładowych procedur można znaleźć na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: https://standardy.fdds.pl/standardy-w-dzialaniu/hotele.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.