Koronawirus – zalecenia GIS dla obiektów hotelowych

0
12128

W odpowiedzi na pismo Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego z dnia 26.02.2020, Główny Inspektorat Sanitarny, w uzgodnieniu z Ministerstwem Zdrowia opracował zalecenia dla obiektów hotelowych w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażeniem koronawirusem.

Obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań takich jak kwarantanna dla wszystkich osób powracających z regionów, w których stwierdzono z utrzymującą się transmisją koronawirusa np. Włoch, czy zamykanie hoteli. Ryzyko, że goście lub personel hotelu mogą zostać zarażeni przebywając na terenie hotelu, jest obecnie bardzo niskie. Ważne jest, aby hotel zapewniał gościom informacje na temat koronawirusa.

Jeśli gość hotelowy lub pracownik hotelu, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni:

1. zaobserwował objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem to:

powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-izle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic

2. nie zaobserwował wyżej wymienionych objawów to:

przez kolejne 14 dni powinien kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Jeżeli po 14 dniach nie wystąpią objawy to kontrolę można zakończyć. W przypadku zaobserwowania objawów należy bezzwłocznie powiadomić telefonicznie o tym fakcie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego gdzie określony zostanie dalszy tryb działania medycznego.

Jeżeli gość lub pracownik hotelu miał kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem to należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną

Dokładnie takie samo działanie jak w przypadku przebywania w rejonie zagrożenia epidemiologicznego gościa lub pracownika hotelu, należy wdrożyć kiedy pracownik hotelu lub gość miał kontakt z osobą zarażoną koronawirusem.

Zalecenia w przypadku, kiedy gość musi poddać się samoobserwacji podczas pobytu w hotelu:

– ograniczenie wychodzenie gościa z pokoju hotelowego do niezbędnego minimum

– dostarczenie posiłków do pokoju

– sprzątanie według trybu standardowo przyjętego w hotelu

– personel powinien zachować szczególną ostrożność przy kontakcie z osobą podejrzaną o zarażenie, ale można przebywać w jednym pomieszczeniu z taką osobą bez wyposażenia ochronnego

– jedynie personelowi sprzątającemu zaleca się w takim przypadku zachowanie dodatkowych środków ostrożności. W tym celu należy do sprzątania założyć rękawiczki jednorazowe oraz maseczki jednorazowej na nos i usta, których należy się pozbyć od razu po zakończonej pracy wyrzucając je bezpośrednio do worka z odpadami.

– przed przystąpieniem do sprzątania należy poprosić gościa, żeby założył maseczkę jednorazową

Zalecenia profilaktyczne w codziennej pracy hotelu:

– zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (1-1,5 m)

– promowanie regularnego i dokładnego mycia rąk przez pracowników oraz kontrahentów i gości hotelowych wodą z mydłem lub środkiem dezynfekującym

– nie dotykanie rękoma okolic twarzy, szczególnie ust, nosa i oczu

– zapewnienie czystego miejsca pracy, ważne aby w tym okresie zagrożenia zadbać o częstsze wycieranie biurek, blatów, telefonów czy klawiatur komputerowych. Do tego celu najlepiej użyć wody z detergentem lub środka dezynfekującego.

Informacja na temat aktualnych regionów transmisji koronawirusa jest codziennie aktualizowana i dostępna na stronach internetowych: www.ecdc.europa.eu, www.who.int,www.gis.gov.pl (Informacja dla podróżujących) i gov.pl/koronawirus

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.