Ile zarabia prezes Polskiego Holdingu Hotelowego?

0
2253
Fot.: Materiały Polski Holding Hotelowy (na zdj. Gheorghe Marian Cristescu, prezes PHH)

Gazeta Wyborcza ujawniła wynagrodzenia osób (z Mazowsza) pracujących w spółkach skarbu państwa i mających powiązania z PiS, wśród nich znalazł się prezes Polskiego Holdingu Hotelowego (PHH). Ile wynosi wynagrodzenie prezesa, pozostałych członków zarządu oraz rady nadzorczej? 

Powiązania Cristescu z Joachimem Brudzińskim

Według informacji opublikowanych przez Gazetę Wyborczą, Gheorghe Marian Cristescu utrzymuje bliskie relacje z Joachimem Brudzińskim, obecnym europosłem oraz szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, w 2019 roku, Cristescu postanowił wesprzeć finansowo partię, do której Brudziński ma przynależność. Dokonał dwóch wpłat na fundusz wyborczy PiS, każda z nich w kwocie 10 000 zł. Fakt ten został ujawniony przez tygodnik Polityka i znajduje się w załączonym przez nas zestawieniu na końcu artykułu. Warto zauważyć, że dopiero od lipca 2023 roku, rejestr wpłat na partie polityczne stał się jawny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Zasady wynagradzania zarządu w PHH

Gheorghe Marian Cristescu, prezes PHH, zarobił w 2022 roku średnio na miesiąc 92 400 zł. W Polskim Hotelu Holding wynagrodzenia członków zarządu są określane zgodnie z uchwałami przyjętymi przez Zgromadzenie Wspólników. Zgodnie z uchwałą z dnia 28 czerwca 2019 roku, wynagrodzenie miesięczne członków zarządu w części stałej miało oscylować w granicach od 7 do 12-krotności podstawy wymiaru. Zmiana nastąpiła podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PHH 11 sierpnia 2022 roku, kiedy to zdecydowano o modyfikacji granic tych wynagrodzeń na poziom od 7 do 14-krotności podstawy wymiaru. Pojęcie „podstawa wymiaru” jest zdefiniowane jako wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za czwarty kwartał roku poprzedniego, które jest ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jak podał GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale 2023 r. wyniosło 7364,30 zł. Oznacza to, że maksymalne stałe wynagrodzenie każdego z członków zarządu może wynosić nawet ponad 100 tys. zł.

Pozycja Cristescu na liście Gazety Wyborczej

Lista wynagrodzeń opublikowana przez Gazetę Wyborczą skupia się na osobach związanych z Warszawą i Mazowszem, a więc najbardziej kluczowym regionie kraju pod względem politycznym i biznesowym. Choć zestawienie to zawiera nazwiska kilkudziesięciu osób, Gheorghe Marian Cristescu z PHH wyróżnia się na tym tle. Znalazł się on w pierwszej dziesiątce tej listy, co wskazuje na to, że jego wynagrodzenie należy do jednych z najwyższych wśród prominentnych postaci sektora publicznego regionu mazowieckiego.

Premie dla członków zarządu

Dodatkowo, istnieje możliwość przyznawania członkom zarządu premii rocznych. Ghorghe Marian Cristescu może liczyć na roczną premię w wysokości do 50% jego rocznego wynagrodzenia stałego. Zasady te reguluje uchwała Walnego Zgromadzenia Wspólników PHH.

Zakładając, że drugi członek zarządu, Daniel Puciato, Członek Zarządu ds. Handlowych, pobiera minimalną stawkę, tj. 7-krotność podstawy wymiaru (ponad 50 tys. zł miesięcznie), jego potencjalna roczna premia może wynosić ponad 300 tys. zł.

Miesięczne i roczne koszty utrzymania zarządu oraz rady nadzorczej

Miesięczne wynagrodzenia członków zarządu oraz rady nadzorczej PHH to duże obciążenie dla budżetu spółki. Prezes zarabia 92 400 zł, drugi członek zarządu – co najmniej 50 tys. zł. Dodatkowo pięciu członków rady nadzorczej pobiera miesięczne wynagrodzenie w wysokości ponad 7 tys. zł dla każdego, bez względu na to czy w danym miesiącu odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej, czy nie. Sumując to wszystko, miesięczny koszt to co najmniej 180 tys. zł, co daje roczne obciążenie na poziomie 2,2 mln zł. Nie zapominajmy jeszcze o premiach i innych kosztach związanych z zarządem i radą nadzorczą, takich jak kosztów przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia itp.

Utrudnianie dostępu do informacji

Nasze doświadczenia z PHH pokazują, że dostęp do pełnych informacji dotyczących wynagrodzeń (i nie tylko!) jest utrudniony. Kiedy w 2021 roku zwracaliśmy się z zapytaniami dotyczącymi zarobków członków zarządu oraz pracowników hoteli, odpowiedzi były niepełne i wymijające. Nie można było z nich odczytać dokładnych kosztów jakie spółka ponosi z tytułu wynagrodzeń zarządu.

Potrzeba transparentności

W erze informacji i rosnącego znaczenia odpowiedzialności biznesowej, transparentność powinna stać się normą w działalności spółek skarbu państwa. Dostęp do pełnych i jasnych informacji buduje zaufanie i daje poczucie, że środki publiczne są wydawane w sposób odpowiedzialny.

Wpłacający na fundusz wyborczy PiS w 2019 roku (użyj opcji wyszukiwania, aby odnaleźć interesujące Cię nazwisko):

Wpłacający Na Fundusz Wyborczy PiS W 2019 Zestawienie Z Polityki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.