Dziś walne zgromadzenie Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej

0
977

Dziś o godz. 12:00 w w Warszawie, ul. Czackiego 3/5 (budynek NOT – Warszawski Dom Technika) obędzie się walne zgromadzenie największej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców z branży gastronomicznej w Polsce.

IGGP to organizacja mająca na celu reprezentowanie interesów przedsiębiorców branży gastronomicznej. Wśród setek członków znajdują się restauratorzy, właściciele kawiarni, cukierni, lodziarni, firm cateringowych, ale także producenci i dostawcy usług dla tego sektora.

Organizacja prowadzi m.in. największy w Polsce projekt pozwu zbiorowego w sprawie odszkodowań za poniesione straty w wyniku wprowadzonych lockdownów. Pozwu podjęła się znana kancelaria adwokacja Dubois i Wspólnicy. Do pozwu zbiorowego przystąpiło kilkuset przedsiębiorców, a dokumenty mają być lada chwila złożone do sądu.

Walne zgromadzenie to spotkanie wszystkich członków organizacji, podczas którego zapadają najważniejsze decyzje, ale także składane są sprawozdania za miniony okres.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Członków Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej w dniu 29 czerwca 2021 r.:

Otwarcie Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawomocności obrad wg listy obecności.
W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, w tym samym dniu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą zapadały zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania bez względu na ilość obecnych członków.
Wybór Przewodniczącego obrad, zastępcy i sekretarza.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór Komisji Mandatowej.
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie Zarządu IGGP.
Sprawozdanie Rady Izby IGGP.
Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
Podjęcie uchwał w sprawach:
– przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat ,

– przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie Zarządowi absolutorium,

– przyjęcie sprawozdania Rady Izby i udzielenie absolutorium członkom Rady Izby,

-wybory uzupełniające na członków Rady Izby , podjęcie uchwał

Wystąpienie Prezesa Zarządu IGGP .
Wystąpienia zaproszonych gości.
Przedstawienie programu działania Izby na rok 2021/2022.
Dyskusja nad programem działania.
Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.