Praca w niedziele i święta w hotelach i restauracjach

0
8934

Każdy od niemal dwóch lat boryka się z problemem niemożliwości zrobienia zakupów w niektóre niedziele. Jest to związane w obowiązującym ograniczeniem sprzedaży w placówkach handlowych w niedziele, święta, w dniu 24 grudnia i w Wielką Sobotę. Ograniczenie to nie obejmuje jednak placówek handlowych w hotelach, restauracji, czy też stacji paliw. Dodatkowo, przepisy prawa pracy przewidują, że praca w niedziele i święta jest dozwolona między innymi w gastronomii i zakładach hotelarskich. Restauracje i hotele mogą zatem zlecać wykonanie określonych prac swoim pracownikom również w niedziele i święta.

Praca w niedzielę i święto obejmuje pracę wykonywaną między godziną 600 w tym dniu a godziną 600 następnego dnia, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. W przypadku pracownika, który pracuje w niedziele i święta na podstawie umowy o pracę, przysługują mu dodatkowe uprawnienia, które omówimy poniżej. Nie dotyczą one zasadniczo jednak osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dodatkowe obowiązki pracodawcy

Reklama

Z możliwością świadczenia pracy przez pracownika w niedziele i święta wiąże się wiele obowiązków po stronie pracodawcy, co przekłada się jednocześnie na uprawnienia dla takiego pracownika. Poniżej omawiamy podstawowe obowiązki i ograniczenia restauratora lub hotelarza w sytuacji wykonywania pracy przez pracownika w czasie niedziel lub świąt:

1. obowiązek zapewnienia innego dnia wolnego od pracy- pracodawca ma obowiązek udzielenia dni wolnych od pracę w związku ze świadczeniem pracy przez danego pracownika w niedziele lub święto, musi ich udzielić nawet wbrew woli pracownika. Dzień wolny przysługuje niezależnie od tego, przez ile godzin pracownik wykonywał pracę w niedzielę lub święto- cały wolny dzień przysługuje również wtedy, gdy pracownik pracował godzinę w niedzielę. Nie ma również znaczenia wymiar czasu pracy, w którym pracuje dana osoba. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie osób zatrudnionych w weekendowym systemie pracy. Za pracę w niedzielę pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po tej niedzieli (tak samo jest w sytuacji, gdy święto wypada w niedzielę). Gdy powyższe jest niemożliwe, dzień wolny należy przyznać w ciągu okresu rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym jest zwykle miesiąc, jest to czas, który służy do zaplanowania pracy pracownika, tak aby nieobecność pracownika nie wpłynęła na funkcjonowanie pracodawcy.

2. dodatek do wynagrodzenia- jeśli nie jest możliwe udzielenie pracownikowi dnia wolnego od pracy we wskazanych powyżej terminach, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy.

3. wolna niedziela- pracownik, który pracuje w niedziele, powinien mieć wolną niedzielę co najmniej raz na 4 tygodnie. Ne dotyczy to pracy w weekendowym systemie.

Powyższe uwagi dotyczą niedziel oraz świąt obowiązujących w Polsce. Mając na uwadze dominujące w Polsce wyznanie, święta obejmują jedynie uroczystości katolickie, nie odnoszą się zaś do świąt obchodzonych przez osoby o innym wyznaniu.

W Polsce każdy człowiek korzysta ze swobody sumienia i wyznania, jest to jedno z podstawowych praw człowieka- nie tylko obywatela, ale także cudzoziemca. Dodatkowo, nikt nie może być dyskryminowany ze względu na wyznawaną religię. W związku z powyższymi zasadami, każdy pracownik, niezależnie od wyznawanej wiary, powinien mieć możliwość uzyskania dnia wolnego od pracy w celu obchodzenia świąt związanych z jego wyznaniem.

Zgodnie z ustawą o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych mogą otrzymać zwolnienie od pracy na własną prośbę w dni swoich świąt. Dzień wolny od pracy przysługuje jedynie członkom zarejestrowanych kościołów i związków wyznaniowych. Zwolnienie od pracy obejmuje czas niezbędny do obchodzenia tych świąt zgodnie z przyjętymi wymogami danej religii.
W celu uzyskania wolnego dnia, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, pracownik powinien złożyć wniosek o udzielenie wolnego na powyższy cel co najmniej na 7 dni przed planowanym wolnym dniem. Z kolei pracodawca musi poinformować pracownika o warunkach odpracowania wolnego na co najmniej 3 dni przez udzieleniem zwolnienia od pracy. Powyższy obowiązek składania wniosku nie dotyczy świąt, które przypadają cyklicznie, na przykład co tydzień w konkretnym dniu. Pracodawca może odmówić udzielenia pracownikowi dnia wolnego jedynie z bardzo ważnych powodów występujących po stronie pracodawcy. Należy jednak ostrożnie korzystać z możliwości odmowy udzielenia dnia wolnego w celu obchodów świąt danego wyznania, gdyż takie działanie może zostać uznane za dyskryminację ze względu na wyznanie.

Udzielone pracownikowi dni wolne w celu obchodzenia święta zgodnego z jego wyznaniem musi on jednak odpracować. Odpracowanie może się odbyć w czasie dni ustawowo wolnych od pracy lub w godzinach nadliczbowych. Takie odpracowanie nie wiąże się z uzyskaniem dodatkowego wynagrodzenia za pracę.

W wielu branżach zorganizowanie pracy w czasie świąt i niedziel wiąże się w wieloma problemami, w części przypadków jest nawet niemożliwe. W branży gastronomicznej i hotelarskiej przepisy zostały jednak skonstruowane w sposób, który umożliwia normalne
działanie restauracji i hoteli również w niedziele i święta. Obowiązujące zakazy handlu, czy też pracy w niedziele i święta, nie dotyczą bowiem pracy w tych miejscach. Należy jedynie pamiętać o dodatkowych obowiązkach pracodawcy, które zostały omówione powyżej.

 

Artykuł został opracowany przez zespół doświadczonych prawników z kancelarii OWIW Legal, świadczącej usługi m.in. dla branży HoReCa. Zatrudnieni w niej specjaliści pomagają w zakładaniu hoteli i restauracji, tworzą dla nich umowy najmu, pomagają w sporach (np. z firmami budowlanymi lub ZAIKS-em), uczestniczą w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy, reprezentują Klientów w sporach z pracownikami, sporządzają i sprawdzają regulaminy hoteli. Ponadto dysponują doświadczeniem w przekształcaniu działalności oraz w przejęciach/zbyciach tego typu obiektów, a także tworzą raporty i oceny ryzyk prawnych.

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.