Oświadczenie i deklaracja nowej inwestycji Hotelu Arłamów

0
1619
Fot.: Hotel Arłamów

Zarząd Hotelu Arłamów wystosował oświadczenie, w którym informuje o najnowszych wynikach badań próbek ścieków. Jest w nim także informacja o przyczynach awarii oczyszczalni ścieków oraz plany jej modernizacji.

„W piątek 26.08.2022 otrzymaliśmy wyniki badań próbek pobranych do analizy przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze w Rzeszowie. Niestety, zgodnie z przewidywaniami WIOŚ, przebadane ciecze okazały się przekraczać zakładane normy. Tak jak deklarowaliśmy w naszym oświadczeniu z dnia 15.08.2022 publikujemy na naszej stronie informacje nt. wyników badań wraz z komentarzem WIOŚ – można się z nimi zapoznać tutaj (link).

Jednocześnie chcemy podkreślić, że opublikowane wyniki z całą pewnością nie odpowiadają stanowi obecnemu.

Warto pamiętać, że pierwsze próbki zostały pobrane do analizy 14.08.2022, jeszcze przed wprowadzeniem nowych zaleceń mających na celu poprawę jakości wody. Zalecenia te zostały natychmiast wdrożone przez Hotel Arłamów, efektem czego – jak pisze w swoim komentarzu sam WIOŚ – „było znaczne polepszenie parametrów badanych ścieków” (kolejne próbki zostały pobrane przez WIOŚ 15.08.2022). Aby potwierdzić efektywność i tempo poprawy jakości wody, Hotel Arłamów zlecił z własnej inicjatywy przeprowadzenie dodatkowych analiz, kilka dni później. Kolejne tego typu badania będą powtórzone po około tygodniu, a następnie wykonywane regularnie raz na miesiąc (wcześniej zlecaliśmy je kwartalnie). Najnowsze próbki zostały pobrane do analizy dnia 22.08.2022. Spodziewamy się ich wyników w ciągu najbliższego tygodnia.

Już dziś natomiast znamy z całą pewnością przyczynę tego, że wody bytowe z naszej oczyszczalni chwilowo obniżyły swoją jakość. Jest nią awaria napowietrzania. Tak zwane ciecze zużyte (ścieki) są oczyszczane w oczyszczalni Hotelu Arłamów na wielu etapach, zarówno mechanicznych jak biologicznych. Jednym z końcowych etapów jest tzw. napowietrzanie i właśnie w tym obszarze nastąpiła awaria. Awaria została naprawiona zaraz po jej wykryciu, czyli 14.08.2022. Dlatego Hotel wprowadził dodatkowe środki zaradcze, jak m.in. codzienny wywóz półpłynnego osadu do pobliskich oczyszczalni. W tym celu zakupiliśmy dwa nowe wozy asenizacyjne o wartości 350 tys. zł.

Podjęliśmy również kroki mające na celu poszerzenie planów budowy nowej oczyszczalni ścieków. Do tej pory zakładaliśmy inwestycję w oczyszczalnię, która objęłaby swoim zakresem ciecze pochodzące z budynków naszego Hotelu. Konkretne kroki w tym kierunku podjęliśmy już dużo wcześniej – umowa z biurem projektowym na realizację tego obiektu została podpisana jeszcze w 2021 roku. Rozpoczęcie tego typu budowy wymaga uzyskania niezbędnych pozwoleń, o które wystąpiliśmy.

Jednak wspomniana awaria, a także szeroko zakrojona dyskusja, która toczy się obecnie w Polsce wokół wrażliwości polskich rzek uświadomiły nam, że chcemy zaangażować się w temat czystości wód w sposób dużo pełniejszy. Zdecydowaliśmy się więc na modyfikację wcześniejszych założeń i będziemy dążyć do poszerzenia planów związanych z zakresem działalności nowej oczyszczalni Hotelu Arlamów – tak, by mogła ona służyć również mieszkańcom okolicznych wsi. Koszt tak szerokiej inwestycji wyniesie około 6 mln zł. Jej rozpoczęcie nastąpi z chwilą uzyskania niezbędnych zezwoleń. Pierwsze wnioski w tej sprawie złożymy do stosownych urzędów jeszcze we wrześniu b.r.

Szanowni Państwo, nasz Hotel nie raz już udowodnił, że w sposób odpowiedzialny myśli o dbałości o środowisko. Z własnej inicjatywy podejmowaliśmy w przeszłości wiele szeroko zakrojonych inwestycji proekologicznych, m.in. zainwestowaliśmy w budowę własnej elektrociepłowni z technologią rigeneracji (to jeden z najnowocześniejszych i największych tego typu obiektów w Polsce); wdrożyliśmy system sterowania automatyką budynkową BMS (co oszczędza energię oraz wodę); zrezygnowaliśmy z plastikowych kubków, rurek i sztućców; wdrożyliśmy maszynę kompostującą odpady żywnościowe.

Zarówno zarząd, jak też pracownicy Hotelu Arłamów są dziś mocno zdeterminowani i stawiają sobie za punkt honoru, by również i tym razem udowodnić Państwu, że jesteśmy godni Waszego zaufania i sympatii.

Arłamów, dnia 27.08.2022 r.

Z poważaniem

Zarząd Hotelu Arłamów S.A”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.