O czym nie mówi Polski Holding Hotelowy i Gheorghe Marian Cristescu

0
1296
Fot.: Materiały Polski Holding Hotelowy (na zdj. Gheorghe Marian Cristescu, prezes PHH)

Polski Holding Hotelowy i prezes Gheorghe Marian Cristescu po raz kolejny skierowali pozew przeciwko redakcji Horeca Business Club, kontynuując serię procesów sądowych, a tym samym procedurę SLAPP. W ostatnim komunikacie, PHH przedstawiło informacje sugerujące sądową przewagę nad naszą redakcją. Tymczasem dokładna analiza faktów ujawnia, że sąd odrzucił kluczowe żądania PHH, ale tego na próżno szukać w oświadczeniu spółki. Ten wybiórczy przekaz PHH pomija istotne decyzje sądu, kreując narrację niezgodną z pełnym obrazem postępowania sądowego.

W najnowszym pozwie, który dotyczy szesnastu publikacji zamieszczonych na kanale YouTube oraz portalu Horeca Business Club, PHH i Cristescu wysuwają szereg roszczeń, które m.in. dotyczą żądania zapłaty 100 000 PLN na rzecz Caritas Polska.

W komunikacie jaki PHH opublikowała kilka dni temu, spółka próbuje kreować narrację o swoim prawno-sądowym triumfie nad redakcją HBC. Jednakże, analiza postanowienia sądu wskazuje na coś zupełnie innego. PHH wnosiło o zabezpieczenie roszczeń poprzez umieszczenie specyficznych wzmianek przy 16 publikacjach. Wzmianki te miały informować czytelników, że treści publikowane przez Horeca Business Club mogą bezprawnie naruszać dobra osobiste PHH i Cristescu, wskazując na konkretne domniemane naruszenia.

Sąd jednak nie podzielił tej opinii i odrzucił wszystkie 16 propozycji wzmianek przedstawionych przez PHH. W zamian, zdecydował zastosować bardziej ogólne i standardowe zabezpieczenie, które w przypadku spraw cywilnych dotyczących ochrony dóbr osobistych często przybiera formę ogólnego stwierdzenia o możliwości naruszenia dóbr osobistych i toczącej się sprawie sądowej. W ten sposób, postanowienie sądu odbiega od rozbudowanych i konkretnych żądań PHH, co stanowi wyraźną rozbieżność między komunikatem PHH a rzeczywistymi działaniami sądu.

Co więcej, PHH w swoim komunikacie nie wspomniało o tym, że ich wniosek o nałożenie na Rafała Krzyckiego kary w wysokości 5 000 PLN za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zabezpieczenia również został odrzucony. Sąd ustalił znacznie niższą kwotę 100 PLN za dzień, pokazując, że żądania PHH były przesadzone.

Jest to nie tylko pominięcie faktów, ale świadome kształtowanie informacji w celu stworzenia iluzji sądowego zwycięstwa. PHH, poprzez selektywne przedstawianie informacji, tworzy obraz, który jest korzystny dla ich publicznego wizerunku, pomijając kluczowe elementy rzeczywistego postanowienia sądu. Ta praktyka jest czymś więcej niż tylko brakiem przejrzystości; to manipulacja informacją mająca na celu tworzenie fałszywego wrażenia o pozycji prawnej PHH wobec redakcji Horeca Business Club.

W odpowiedzi na postanowienie sądu, redakcja Horeca Business Club wykazała szybką reakcję, wykonując nakaz sądu niezwłocznie po jego otrzymaniu, aby rzetelnie wypełnić wymogi sądowe. To świadczy o naszym zaangażowaniu w przestrzeganie prawa i transparentność działania, stawiając nas w opozycji do metod komunikacyjnych PHH.

Powyższe wydarzenia pokazują praktyki PHH, które zmierzają do stłumienia wolności słowa i krytyki, zamiast angażowania się w otwartą i uczciwą komunikację.

Poniżej oryginalny komunikat PHH

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.