McDonald’s promuje różnorodność i równouprawnienie płci

0
1128
W Międzynarodowym Dniu Kobiet McDonald’s ogłosił nową strategię korporacyjną pod hasłem „Better Together: Gender Balance & Diversity”, której celem jest wzmocnienie pozycji kobiet i zwiększenie równouprawnienia w rozwijaniu kariery zawodowej.

Strategia nosi hasło BETTER TOGETHER: Gender Balance & Diversity (Razem lepiej: Równouprawnienie płci i różnorodność). Do roku 2023 r. korporacja McDonald’s planuje zwiększyć reprezentację kobiet na wszystkich szczeblach organizacji, wyrównać szanse rozwoju kariery między płciami, a także promować udział kobiet w biznesie i ich wpływ na rozwój marki. Aby dobitniej podkreślić zaangażowanie firmy w kwestię równouprawnienia McDonald’s stał się sygnatariuszem Zasad Równego Traktowania ONZ Women.

„Równe traktowanie płci i różnorodność wzmacniają McDonald’s. Wraz ze wszystkimi franczyzobiorcami zatrudniamy niemal 2 miliony osób na całym świecie i jest jednym największych pracodawców kobiet. Naszym celem jest, by każda osoba, od szeregowego pracownika po kadrę zarządzającą, otrzymuje pełne wsparcie i możliwość pełnego wykorzystania jej potencjału. Ale chcemy również stymulować pozytywne zmiany w skali globalnej. Zachęcamy franczyzobiorców, dostawców i innych partnerów do wdrażania działań mających na celu równouprawnienie płci i zwiększanie różnorodności, tak by zmiany te objęły miliony kobiet na całym świecie. Nasza nowa strategia określa konkretne cele i sposoby ich realizacji.” powiedział David Fairhurst, Executive Vice President and Chief People Officer, McDonald’s Corp

Strategia McDonald’s opiera się na czterech filarach. Są to:

poziom reprezentacji dbanie, by udział kobiet na wszystkich poziomach zarządzania w organizacji był równy bądź lepszy od średniej na rynku pracy

awans zawodowy zapewnienie równości kobiet i mężczyzn w rozwijaniu karier zawodowych

uznanie docenianie głosu kobiet i ich znaczenia dla biznesu. Postępy w tym zakresie będą prezentowane w skali globalnej

zasięg wykorzystanie skali i wpływu McDonald’s, by organizacje franczyzowe i dostawcy wdrażali strategie służące równowadze płci i różnorodności. Pozwoli to objąć zasięgiem tych działań miliony kobiet na całym świecie.

Dodatkowo McDonald’s wdroży programy edukacyjne i rozwojowe, aby wspierać kobiety w osiąganiu swoich celów. Interesującą propozycją jest pilotażowa inicjatywa pod hasłem Women in Tech, czyli Kobiety w branży technologicznej. Za pomocą unikalnego programu edukacji i wsparcia finansowego pracownice mają szansę zdobyć nowe umiejętności w zakresie przetwarzania danych, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i wielu innych.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększanie udziału kobiet w tych branżach, a także wspieranie pracowników w rozwoju ich kariery – zarówno w ramach pracy dla McDonald’s, jak i poza nią. Pilotażowy program ruszy na wiosnę w Stanach Zjednoczonych, a w przyszłości obejmie swoim zasięgiem kolejne kraje.

W celu zwiększenia liczby kobiet na różnych poziomach organizacji i promować ich rozwój McDonald’s wprowadzi nienacechowane płciowo opisy stanowisk personelu biurowego i obsługi restauracji. Dodatkowo zwiększy wysiłki na rzecz różnorodności w procesach rekrutacyjnych, a także zainwestuje w narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję do rozpoznawania i eliminowania uprzedzeń przy wyborze kandydatów. McDonald’s dokona również analizy składu zespołów pracowniczych o szczególnym potencjale, oraz będzie promować równouprawnienie płci i wspierać rozwój kariery poprzez udział w programach mentoringowych i sponsoringowych dla menagerów.

Aby podkreślić zaangażowanie spółki w temat równouprawnienia kobiet, CEO McDonald’s Steve Easterbrook i inni wysocy rangą przedstawiciele korporacji wykorzystali także LinkedIn, czyli największą na świecie stronę z ofertami pracy. W Dniu Kobiet zmienili swoje zdjęcia profilowe na obraz przedstawiający odwrócone łuki McDonald’s (logo przypomina literę M, po odwróceniu, literę W, jak w słowie Women). Liderzy chcą zwrócić uwagę na pojawiające się nieświadomie uprzedzenia, a także konieczność walki z nimi. Do tej pory przeszło 10 000 pracowników McDonald’s wzięło udział w szkoleniu służącym rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu takim uprzedzeniom. Marka planuje rozszerzanie zasięgu programu, oraz włączenie szkolenia do istniejących narzędzi edukacyjnych, procesów zarządzania pracownikami, rozwoju przywództwa oraz szkoleń dla firm współpracujących.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.