Poważne zarzuty wobec Sfinks Polska S.A.

0
10994

Zarząd spółki Sfinks Polska S.A. poinformował, że w dniu 18 marca 2021 roku otrzymał od firmy audytorskiej Roedl Audyt rozwiązanie umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego.

W wyniku analizy potencjalnego ryzyka naruszenia niezależności biegłego rewidenta i odpowiednich norm etycznych – firma audytorska poinformowała, że zmuszona jest do rozwiązania Umowy.

Przypomnijmy, że spółka Sfinks Polska to duża firma restauracyjna z sektora casual dining. Spółka zarządza m.in. sieciami Sphinx, Piwiarnia czy Chłopskie Jadło. Najbardziej znaną marką jest Sphinx, która istnieje od 25 lat. Piwiarnia to marka obejmująca  największą sieć pubów w Polsce. Chłopskie Jadło istniejące również od ponad 25 lat specjalizuje się w kuchni polskiej, która cieszy się niesłabnącą popularnością wśród Polaków i której chętnie próbują zagraniczni turyści. W sieciach zarządzanych przez Sfinks Polska działają także trzy lokale sieci drink barów Meta oraz restauracje WOOK specjalizujące się w kuchni azjatyckiej a także koncept fast casual dining oparty o kuchnię polską- Lepione Pieczone.

Przedmiotem umowy z firmą Roedl Audit z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązanie do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. odpowiednio za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz przeglądu skróconych półrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych za ww. okresy.

Jako ważne powody uprawniające do rozwiązania umowy Roedl Audit wskazała:

1) niedotrzymanie warunków Umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii polegających na braku zapłaty wynagrodzenia dla Spółki za dotychczas wykonane czynności w ramach ww. Umowy.

2) wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu polegających na powstaniu zagrożenia opisanego w punkcie 410.7A1 i podjęciu ustaleń zgodnie z punktem R410.8 obowiązującego biegłych rewidentów i firmy audytorskie Kodeksu etyki IFAC (dalej Kodeks).

Jednocześnie z uwagi na zapisy umowy firma audytorska wezwała Sfinks do zapłaty w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, zaległego wynagrodzenia na rzecz spółki i poinformowała, że w przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu rozwiązanie umowy nastąpi z dniem następującym po tym terminie.

Pełną informację w tej sprawie znajdziecie w załączonym dokumencie, który został opublikowany przez Sfinks Polska S.A. na swoich stronach internetowych.

Otrzymanie Od Firmy Audytorskiej Rozwiązania Umowy O Badanie I Ocenę Sprawozdania Finansowego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.