Poważne zarzuty wobec Sfinks Polska S.A.

0
10288

Zarząd spółki Sfinks Polska S.A. poinformował, że w dniu 18 marca 2021 roku otrzymał od firmy audytorskiej Roedl Audyt rozwiązanie umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego.

W wyniku analizy potencjalnego ryzyka naruszenia niezależności biegłego rewidenta i odpowiednich norm etycznych – firma audytorska poinformowała, że zmuszona jest do rozwiązania Umowy.

Przypomnijmy, że spółka Sfinks Polska to duża firma restauracyjna z sektora casual dining. Spółka zarządza m.in. sieciami Sphinx, Piwiarnia czy Chłopskie Jadło. Najbardziej znaną marką jest Sphinx, która istnieje od 25 lat. Piwiarnia to marka obejmująca  największą sieć pubów w Polsce. Chłopskie Jadło istniejące również od ponad 25 lat specjalizuje się w kuchni polskiej, która cieszy się niesłabnącą popularnością wśród Polaków i której chętnie próbują zagraniczni turyści. W sieciach zarządzanych przez Sfinks Polska działają także trzy lokale sieci drink barów Meta oraz restauracje WOOK specjalizujące się w kuchni azjatyckiej a także koncept fast casual dining oparty o kuchnię polską- Lepione Pieczone.

Reklama

Przedmiotem umowy z firmą Roedl Audit z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązanie do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. odpowiednio za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz przeglądu skróconych półrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych za ww. okresy.

Jako ważne powody uprawniające do rozwiązania umowy Roedl Audit wskazała:

1) niedotrzymanie warunków Umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii polegających na braku zapłaty wynagrodzenia dla Spółki za dotychczas wykonane czynności w ramach ww. Umowy.

2) wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu polegających na powstaniu zagrożenia opisanego w punkcie 410.7A1 i podjęciu ustaleń zgodnie z punktem R410.8 obowiązującego biegłych rewidentów i firmy audytorskie Kodeksu etyki IFAC (dalej Kodeks).

Jednocześnie z uwagi na zapisy umowy firma audytorska wezwała Sfinks do zapłaty w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, zaległego wynagrodzenia na rzecz spółki i poinformowała, że w przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu rozwiązanie umowy nastąpi z dniem następującym po tym terminie.

Pełną informację w tej sprawie znajdziecie w załączonym dokumencie, który został opublikowany przez Sfinks Polska S.A. na swoich stronach internetowych.

Otrzymanie Od Firmy Audytorskiej Rozwiązania Umowy O Badanie I Ocenę Sprawozdania Finansowego

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.