Polski Holding Hotelowy określony jako „narzędzie drenowania kieszeni obywateli”

0
2326
Fot.: Materiały Polski Holding Hotelowy (na zdj. Gheorghe Marian Cristescu, prezes PHH)

Opublikowano „Wnioski i Rekomendacje” wynikające z X edycji GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI. W dokumencie znalazł się stanowczy protest przedsiębiorców rynku hotelarskiego przeciwko zaangażowaniu państwa/rządu na rynku hotelarskim (utworzenie Polskiego Holdingu Hotelowego).

Protest został także uzasadniony stwierdzeniem, że funkcjonowanie PHH zakłóca normalne warunki rywalizacji rynkowej, ale przede wszystkim jest to potężne narzędzie drenowania kieszeni obywateli, nieświadomie finansujących obiekty hotelowe, które nie zawsze sprostałyby wyzwaniom konkurencji rynkowej.

Wnioski z dyskusji X GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI jednoznacznie wskazują na to, że Polski Holding Hotelowy jest obiektem krytycznej oceny i budzi wiele wątpliwości. Wiele osób uważa, że państwo nie powinno mieć bezpośredniego udziału w rynku hotelarskim i że należy zachować zasady wolnej konkurencji. Organizatorzy przygotowali specjalny dokument zatytułowany „WNIOSKI I REKOMENDACJE” (pełny dokument dostępny jest na końcu artykułu).

Jak możemy w nim przeczytać „wnioski sformułowane zostały w oparciu o wypowiedzi w trakcie: paneli dyskusyjnych, prezentacji badań i opracowań naukowych oraz szkoleń i warsztatów, z uwzględnieniem głosów zgłaszanych w trakcie spotkań i dyskusji towarzyszących X GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI.”

Oto jeden z zaprezentowanych wniosków:

„Ważnym postulatem GREMIUM była konieczność silniejszego uznania gospodarczej roli turystyki i jej wkładu do PKB, któremu towarzyszyć musi z jednej strony przestrzeganie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej (podkreślano niezgodny z prawem zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze turystyki w czasie epidemii COVID-19), a z drugiej – tworzenie długofalowych warunków tej działalności, minimalizujących czynnik niepewności.

Z powyższym wiąże się stanowczy protest przedsiębiorców rynku hotelarskiego przeciwko zaangażowaniu państwa/rządu na rynku hotelarskim (utworzenie Polskiego Holdingu Hotelowego). Jest to nie tylko czynnik zakłócający normalne warunki rywalizacji rynkowej, ale przede wszystkim potężne narzędzie drenowania kieszeni obywateli, nieświadomie finansujących obiekty hotelowe, które nie zawsze sprostałyby wyzwaniom konkurencji rynkowej.

Skutki tego zjawiska mogą być bardzo niebezpieczne, zważywszy na doświadczenia historyczne – Polska borykała się już z problemem prywatyzacji hoteli dawnej grupy ORBIS.”

W dalszej części dokumentu możemy przeczytać także:

„Dalsze ograniczanie roli państwa w gospodarce turystycznej, poprzez kontynuowanie (pogłębianie) modelu deregulacji. W sprzeczności z tymi założeniami stoją np.: projektowane działania dotyczące dostępu do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego i utworzenie Polskiego Holdingu Hotelowego.”

GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI jest wydarzeniem cyklicznym odbywającym się od 2003 roku. Jest jedynym na taką skalę wydarzeniem w Polsce, mający charakter kroczący, czyli za każdym razem odbywa się w innym regionie, którego dorobek zarówno naukowy, jak i branżowy ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki turystycznej.

Motywem przewodnim GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI jest współpraca, budowanie „mostów” łączących różne środowiska i tworzenie platformy integracji naukowców, samorządowców, urzędników, przedsiębiorców, działaczy branżowych.

GREMIUM to spotkanie liderów, na które składa się: konferencja naukowo-branżowa, debaty eksperckie i cykl warsztatów branżowych. To miejsce analizy aktualnych problemów oraz wypracowywania wniosków i rekomendacji na przyszłość.

Pełną treść dokumentu przedstawiamy poniżej.

Wnioski I Rekomendacje Z X Gremium Ekspertow Turystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.