Polski Holding Hotelowy ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

0
568
Fot.: Horeca Business Club

Rada Nadzorcza Polskiego Holdingu Hotelowego, trzy tygodnie po odwołaniu Gheorgha Mariana Cristescu, ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu.

Rekrutacja odbywa się na podstawie § 19 ust. 3 pkt 2 Aktu Założycielskiego Spółki, a zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 17 czerwca 2024 r.

Wymagania dla kandydatów

Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu muszą spełniać szereg wymagań, które świadczą o wysokich standardach stawianych przez spółkę. Najważniejsze z nich to:

  1. Wykształcenie: Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe lub równoważne uzyskane za granicą, uznane w Polsce.
  2. Doświadczenie zawodowe: Co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letnie w branży hotelarskiej.
  3. Stanowiska kierownicze: Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, lub prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.
  4. Znajomość branży: Wiedza o zakresie działalności spółki oraz zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, szczególnie tych z udziałem Skarbu Państwa i grup kapitałowych.
  5. Zarządzanie zasobami ludzkimi: Doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami pracowników.

Wykluczenia z procesu rekrutacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne jasno wyklucza osoby powiązane z partiami politycznymi lub pełniące funkcje społeczne, które mogłyby rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki. W szczególności, nie mogą kandydować osoby:

  • Zatrudnione w biurach poselskich, senatorskich lub europoselskich.
  • Reprezentujące partie polityczne na zewnątrz lub zatrudnione przez partie polityczne.
  • Pełniące funkcje w zakładowych organizacjach związkowych.

Procedura zgłoszeniowa

Zgłoszenia należy składać pisemnie, za pośrednictwem poczty lub osobiście, w siedzibie spółki w Warszawie. Kandydaci muszą dostarczyć zamknięte koperty z odpowiednim oznaczeniem i dołączyć do nich wymagane dokumenty, w tym list motywacyjny, CV oraz liczne oświadczenia i zaświadczenia, m.in. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

Otwarcie zgłoszeń nastąpi 20 czerwca 2024 r., a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w dniach 8-12 lipca 2024 r. w Renaissance Warsaw Airport Hotel. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do dodatkowych rozmów oraz korzystania z pomocy doradztwa personalnego. Kandydaci zostaną ocenieni na podstawie wiedzy i doświadczenia w zakresie działalności spółki oraz branży hotelarskiej, a także umiejętności zarządzania zespołami pracowników.

Warunki i wynagrodzenie

Osoby wchodzące w skład Zarządu spółki będą podlegały ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020, poz. 1907). Rada Nadzorcza informuje, że kandydaci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt, a wyłonienie kandydata nie jest równoznaczne z powołaniem go na stanowisko Prezesa Zarządu.

Ogłoszenie RN PHH W Sprawie Wszczęcia Postępowania Kwalifikacyjnego Na Prezesa Zarządu Spółki 2024

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.