Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028

0
1382

Kraków przygotował oficjalny dokument dotyczący polityki zrównoważonej turystyki na lata 2021-2028. Przedstawiamy pełny dokument.

Turystyka to jeden z ważnych sektorów gospodarki Krakowa, odgrywający znaczącą rolę w rozwoju miasta. Jej wpływ jest widoczny w dochodach budżetowych, liczbie miejsc pracy, udziale procentowym PKB oraz w procesie budowania marki miasta. W związku z okresem pandemii Covid-19, który spowodował drastyczny spadek ruchu turystycznego w mieście i głęboki kryzys w gospodarce turystycznej Krakowa, Samorząd Miasta Krakowa przygotował dokument określający długofalową politykę turystyczną miasta, w tym kierunki odbudowy turystyki po zakończeniu pandemii.

Opracowanie „Polityki zrównoważonej turystyki w Krakowie 2021-2028” wynika z potrzeby określenia założeń kompleksowej polityki miasta w odniesieniu do sektora turystycznego i uwzględnienia go w innych politykach rozwojowych Krakowa, jak również z konieczności reagowania na zjawiska społeczno-ekonomiczne zachodzące pod wpływem turystyki, a obecnie także te, będące efektem pandemii Covid-19.

Dziewięć obszarów rekomendacji opisanych w dokumencie zostało skonsul- towanych z interesariuszami związanymi z sektorem turystyki w Krakowie, a także po- przedzonych wcześniejszymi badaniami opinii mieszkańców. Są one zgodne z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej diagnozy stanu turystyki w Krakowie oraz doku- mentem „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030″.

Uwzględniono również zalecenia zawarte w międzynarodowych dokumentach dedykowanych turystyce w miastach: Agendzie Miejskiej dla Unii Europejskiej, Nowej Agendzie Miejskiej ONZ, Karcie Lipskiej, Historic Urban Landscape (HUL), Światowej Organizacji Turystycznej (UNWTO), analizach rozwoju sytuacji w okresie pandemii Covid-19, Deklaracji Lizbońskiej, podpisanej przez Kraków („Miasta dla wszystkich – budowanie miast dla mieszkańców i odwiedzających”).

Dla porównania dokonano analizy programów miejskich marek turystycznych, takich jak Wiedeń, Paryż, Lizbona, Madryt, Praga i Amsterdam.

Wdrożenie rekomendacji i proponowanych działań będzie możliwe tylko przy współpracy Samorządu Miasta Krakowa ze wszystkimi partnerami ze sfery publicznej, społecznej i prywatnej, w tym mieszkańcami miasta. Turystyka jest bowiem złożonym systemem powiązań i współpracy wielu podmiotów, działających również w przestrzeni internetowej, takich jak: touroperatorzy, biura turystyczne, hotele i obiekty noclegowe, organizacje zarządzające obszarami turystycznymi, atrakcje turystyczne, placówki gastronomiczne, instytucje kultury, przewoźnicy, przewodnicy, itp.

Polityka Zrównoważonej Turystyki Krakowa Na Lata 2021 2028

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.