Ministrowie ds. turystyki z państw UE rozmawiali o wyzwaniach spowodowanych COVID-19

0
804

O problemach branży turystycznej, rozwiązaniach i doświadczeniach krajów członkowskich oraz perspektywach na bezpieczny powrót Europejczyków do podróżowania, rozmawiano podczas posiedzenia wysokiego szczebla ministrów ds. turystyki z państw UE.

„Wymiana dobrych praktyk zaprocentuje w walce ze skutkami epidemii. Potrzebny jest jednolity dokument Komisji Europejskiej dotyczący turystyki, określający wsparcie dla sektora na szczeblu unijnym – podkreślał podczas rozmowy wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy.”

 Jak wskazywał: – Obecnie każde państwo stara się wesprzeć przedsiębiorców turystycznych przy równoczesnym poszanowaniu praw konsumentów. W związku z tym pożądane  byłoby stanowisko KE w tej sprawie. Przede wszystkim istotnym sygnałem byłaby informacja Komisji podkreślająca możliwość wydawania podróżnym voucherów, zamiast zwrotu kosztów. Vouchery te powinny być objęte taką samą ochroną przed niewypłacalnością, jak umowa pierwotna. 

„Wiceminister Andrzej Gut-Mostowy przypomniał też: – W Polsce przyjęliśmy plan gospodarczy w postaci Tarczy Antykryzysowej. Wprowadza ona pakiet rozwiązań, które mają na celu ochronę polskiego państwa i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach, które zakładają: ochronę miejsc pracy i bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorców, ochronę zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego oraz inwestycje publiczne.
– Efektem dzisiejszego spotkania jest decyzja o utworzeniu nieformalnej platformy wymiany informacji. Dobre praktyki oraz wymiana informacji mają w obecnej sytuacji  wyjątkowe znaczenie – podkreślił wiceminister”.

Dzięki specustawie dot. walce z COVID-19 z 2 marca organizatorzy turystyki mogą uzyskiwać zwrot wpłaconych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny za imprezy turystyczne, od których odstąpiono lub które zostały rozwiązane z przyczyn bezpośrednio związanych z wybuchem epidemii.

Z kolei za sprawą specustawy z 31 marca, która składa się na Tarczę Antykryzysową, przedsiębiorcy, w tym z branży turystycznej, mogą korzystać m.in. z: ulg w należnościach, w tym udogodnień w płatnościach podatków i składek ZUS, instrumentów na rzecz poprawy płynności finansowej firm, czy  rozwiązań dla firm zmuszonych do przestojów.

Jedna z regulacji w pakiecie osłonowym ma na celu opóźnienie skutków odstąpień od umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Rozwiązanie umowy o imprezę turystyczną będzie więc skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni. Takie rozwiązanie ma szanse ochronić sytuację finansową organizatorów turystyki, przesunąć ewentualne niewypłacalności tych podmiotów i rozłożyć je w czasie. Rozwiązanie to da organizatorom turystyki czas na zorganizowanie odpowiednich kredytów pomostowych czy skorzystanie ze specjalnej pomocy państwa w celu zapewnienia płynności branży turystycznej.

Jednocześnie podróżny, który odstąpił od umowy w związku z wybuchem epidemii, będzie mógł skorzystać z propozycji organizatora turystyki do otrzymania vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć. Przyjęcie przez klienta vouchera nie spowoduje rozwiązania pierwotnej umowy z organizatorem turystyki, dlatego środki wpłacone przez klientów będą podlegały ochronie przed niewypłacalnością. Voucher ma umożliwić istotną zmianę warunków pierwotnej, umowy między stronami, poprzez wskazanie np. nowego miejsca destynacji, czasu odbycia podróży, itp.

Do realizacji vouchera będą miały zastosowanie wszystkie ogólne zasady dotyczące imprez turystycznych, w tym odpowiedzialności organizatora za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej oraz przepisy dotyczące ochrony podróżnego przed skutkami niewypłacalności organizatora turystyki. Podróżny będzie mógł nie przyjąć vouchera (warunków w nim zaproponowanych), w takim przypadku otrzyma on zwrot wpłaconych opłat, zgodnie z dyrektywą, w terminie 14 dni (liczonych od dnia, w którym odstąpienie od pierwotnie zawartej umowy stanie się skuteczne).

Źródło: www.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.