Logo piwa na parasolach? Możesz zapłacić podatek!

1
3945

Na FB jeden z restauratorów poinformował, że otrzymał pismo z urzędu skarbowego z informacją o obowiązku opłat od usług reklamowych napojów alkoholowych. Chodzi o loga na parasolach , lodówki z neonami i podkładki pod piwo.

Postanowiliśmy przyjrzeć się sprawie i zapytać o opinię Radcę Prawnego Ewę Bednarek-Wojtal. Jak się okazuje problem tkwi w szczegółach, a o te warto zadbać zanim o należny podatek upomni się Urząd Skarbowy.

Opłaty te wnoszone są na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Art. 132. 1. Podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi.

Do podmiotów świadczących tego typu usługę zaliczają się m.in.:

  • agencje reklamowe;
  • media reklamujące napoje alkoholowe;
  • właściciele pubów, którzy uzyskają przychody z tytułu reklamy m.in. poprzez uwidocznienie marki piwa i nazwy jego producenta, np. na szklankach czy podkładkach używanych w lokalu;
  • przedsiębiorcy prowadzący sklepy, w których częścią reklamy są banery reklamowe czy lodówki z logo danego rodzaju alkoholu.

1 kwietnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 23.3.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. pod poz. 579 ) w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych określające wzór nowej zbiorczej deklaracji DRA-2, która odnosi się do opłat za usługi będące reklamami napojów alkoholowych. Deklarację wnosi się do 20-go dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym upłynął termin na wystawienie faktury VAT na wynagrodzenie lub jego część do właściwego urzędu skarbowego.

W ocenie Radcy Prawnego Ewy Bednarek-Wojtal zasadnicza jest umowa między stronami, rozporządzenie MF bowiem mówi o podatku od świadczenia usługi. Jeżeli usługi reklamy nie ma, nie ma obowiązku. Zatem przykładowo nie powinien być to barter.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.