Inspekcja Handlowa skontrolowała restauracje w rejonach turystycznych

0
1285

W okresie poprzedzającym wakacje Inspekcja Handlowa rozpoczęła kontrole lokali gastronomicznych, szczególną uwagę zwracając na rzetelność obsługi konsumentów oraz prawidłowość uwidaczniania cen towarów, potraw i napojów.

Od kwietnia do połowy maja skontrolowano 53 placówki gastronomiczne, z czego w 32 (60,4%) odnotowano następujące nieprawidłowości:

1. nierzetelna obsługa konsumentów, polegająca na:
• zaniżonej pojemności napojów alkoholowych, co skutkowało zapłatą wyższej ceny przez konsumentów – 2 placówki (Karczma BIDA w Opolu, restauracja/ pizzeria „HEXE” w Żegocinie),
• wydaniu konsumentowi za małej porcji w stosunku do deklarowanej – 4 placówki (restauracja „Zatoka Aniołów” w Łebie, restauracja BUENO w Prudniku, restauracja „Zajazd Dyminy” w Kielcach, ED-JACKS-TRUCK w Pile);

2. nieprzestrzeganie przepisów o uwidacznianiu cen w 22 placówkach, w tym:
• brak jakichkolwiek cen stwierdzono w 4 placówkach (karczma pod Młynem w Katowicach, restauracja przy domu wczasowym „Lusia” w Katowicach, restauracja NAPOLEON we Wróblewie, pizzeria OTTO w Łodzi),
• uwidocznienie cen w sposób niejednoznaczny dla konsumenta stwierdzono w 18 placówkach (lista podmiotów w załączeniu, w 3 przypadkach stwierdzono więcej niż jedną nieprawidłowość),
• informacje o cenach niewidoczne dla konsumenta stwierdzono w 3 placówkach (restauracja „VERDE RUCOLA” w Ustce, naleśnikarnia „Cuda Wianki” w Sopocie, restauracja „Zatoka Aniołów” w Łebie);

3. stosowanie nielegalizowanych przyrządów pomiarowych (10 przypadków) – przedsiębiorcy posiadali i stosowali wagi bez aktualnych cech legalizacji lub używali w kuchniach tzw. „wagi domowe” niepodlegające prawnej kontroli
metrologicznej;

4. nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w 3 placówkach stwierdzono brak wywieszki informującej o szkodliwości spożywania alkoholu;

5. nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – w 2 zakładach nie uwidoczniono wymaganych informacji dotyczących zakazu palenia wyrobów tytoniowych.

Skontrolowane placówki nie budziły zastrzeżeń inspektorów w odniesieniu do stanu sanitarno-porządkowego oraz warunków przechowywania środków spożywczych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
• nałożono 5 mandatów karnych na łączną kwotę 700 zł na osoby odpowiedzialne za popełnienie wykroczeń;
• do sądów rejonowych skierowano 6 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń (z art. 134 § kw);
• o nieprawidłowościach poinformowano inne organy, w tym: właściwe urzędy miar, urząd skarbowy.

Wydano 1 decyzję dot. nieprzestrzegania przepisów w zakresie informowania o cenach (przedsiębiorca Aleksandra Kulawiak Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ALEKSANDRA” Restauracji NAPOLEON we Wróblewie), w pozostałych przypadkach sprawy są w toku.

Raport

Wstępny Raport Z Kontroli Gastronomia

Wykaz kontrolowanych lokali

Wykaz Sprawdzonych Lokali

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.