Inspekcja Handlowa skontrolowała restauracje w rejonach turystycznych

0
712

W okresie poprzedzającym wakacje Inspekcja Handlowa rozpoczęła kontrole lokali gastronomicznych, szczególną uwagę zwracając na rzetelność obsługi konsumentów oraz prawidłowość uwidaczniania cen towarów, potraw i napojów.

Od kwietnia do połowy maja skontrolowano 53 placówki gastronomiczne, z czego w 32 (60,4%) odnotowano następujące nieprawidłowości:

1. nierzetelna obsługa konsumentów, polegająca na:
• zaniżonej pojemności napojów alkoholowych, co skutkowało zapłatą wyższej ceny przez konsumentów – 2 placówki (Karczma BIDA w Opolu, restauracja/ pizzeria „HEXE” w Żegocinie),
• wydaniu konsumentowi za małej porcji w stosunku do deklarowanej – 4 placówki (restauracja „Zatoka Aniołów” w Łebie, restauracja BUENO w Prudniku, restauracja „Zajazd Dyminy” w Kielcach, ED-JACKS-TRUCK w Pile);

Reklama

2. nieprzestrzeganie przepisów o uwidacznianiu cen w 22 placówkach, w tym:
• brak jakichkolwiek cen stwierdzono w 4 placówkach (karczma pod Młynem w Katowicach, restauracja przy domu wczasowym „Lusia” w Katowicach, restauracja NAPOLEON we Wróblewie, pizzeria OTTO w Łodzi),
• uwidocznienie cen w sposób niejednoznaczny dla konsumenta stwierdzono w 18 placówkach (lista podmiotów w załączeniu, w 3 przypadkach stwierdzono więcej niż jedną nieprawidłowość),
• informacje o cenach niewidoczne dla konsumenta stwierdzono w 3 placówkach (restauracja „VERDE RUCOLA” w Ustce, naleśnikarnia „Cuda Wianki” w Sopocie, restauracja „Zatoka Aniołów” w Łebie);

3. stosowanie nielegalizowanych przyrządów pomiarowych (10 przypadków) – przedsiębiorcy posiadali i stosowali wagi bez aktualnych cech legalizacji lub używali w kuchniach tzw. „wagi domowe” niepodlegające prawnej kontroli
metrologicznej;

4. nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w 3 placówkach stwierdzono brak wywieszki informującej o szkodliwości spożywania alkoholu;

5. nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – w 2 zakładach nie uwidoczniono wymaganych informacji dotyczących zakazu palenia wyrobów tytoniowych.

Skontrolowane placówki nie budziły zastrzeżeń inspektorów w odniesieniu do stanu sanitarno-porządkowego oraz warunków przechowywania środków spożywczych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
• nałożono 5 mandatów karnych na łączną kwotę 700 zł na osoby odpowiedzialne za popełnienie wykroczeń;
• do sądów rejonowych skierowano 6 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń (z art. 134 § kw);
• o nieprawidłowościach poinformowano inne organy, w tym: właściwe urzędy miar, urząd skarbowy.

Wydano 1 decyzję dot. nieprzestrzegania przepisów w zakresie informowania o cenach (przedsiębiorca Aleksandra Kulawiak Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ALEKSANDRA” Restauracji NAPOLEON we Wróblewie), w pozostałych przypadkach sprawy są w toku.

Raport

Wstępny Raport Z Kontroli Gastronomia

Wykaz kontrolowanych lokali

Wykaz Sprawdzonych Lokali

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!