GfK: lekka poprawa nastrojów konsumenckich w lutym

0
910

W lutym br. firma GfK odnotowała w Polsce nieznaczną poprawę wskaźnika nastrojów konsumenckich. Wciąż utrzymuje się on jednak na niskim poziomie i niewiele wskazuje na rychłą poprawę statystyk.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w lutym br. -11,4 i wzrósł o 1,9 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Jest to pierwsze odbicie wskaźnika od pięciu miesięcy, jednak odnotowany wskaźnik utrzymuje się na jednym z najniższym poziomów w ujęciu całorocznym.

W lutym ujemne nastroje konsumenckie odnotowano w większości grup wiekowych. Najniższy wskaźnik (-18,6) utrzymuje się w grupie osób, które ukończyły 60. rok życia. Najwyższy wynik dotyczy z kolei najmłodszej grupy (15-22 lata) i wynosi on 4,3. Jest to jednocześnie jedyna kategoria, w której wskaźnik uzyskał wynik dodatni. W przypadku podziału na płeć, gorsze nastroje konsumenckie można zaobserwować wśród kobiet (-12,8), co jest wynikiem o niemal 3 p.p. niższym niż w przypadku mężczyzn.

Znacznie większe dysproporcje możemy zaobserwować w przypadku różnych poziomów wykształcenia. Zdecydowanie najsłabsze nastroje konsumenckie dotyczą grupy osób z wykształceniem wyższym (-18). Na drugim biegunie znajdują się osoby z wykształceniem podstawowym, gdzie wskaźnik z wynikiem 2,6, poprawił się w ciągu miesiąca aż o ponad 10 p.p.

– Ostatnie wydarzenia i szybko zmieniająca się rzeczywistość sprawiły, że z dzisiejszej perspektywy lutowe dane są już mocno nieaktualne. Pierwsza połowa miesiąca, którą opisują powyższe wyniki, przypadła na spadek cen paliwa, wybrane produkty z 0% VAT, oraz dni, w których realnie można było odczuć mniejsze obciążenie kosztowe. Następnie nadszedł koniec lutego i wojna w Ukrainie, która oprócz kryzysu humanitarnego i poczucia zagrożenia już teraz mocno winduje ceny i koszty życia. Trzeba się zatem spodziewać, że wyniki zebrane w marcu pokażą diametralny zwrot względem tego, co zaobserwowaliśmy w lutym i przyniosą powrót pesymistycznych nastrojów – mówi Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

W styczniu br. kluczowe składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

Informacje o badaniu
Badanie zrealizowano w dniach 3-9 lutego 2022 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.