BON SOLIDARNOŚCIOWY – komplementarne narzędzie popytowe wsparciem dla branż zamkniętych

0
1371

Efektem prac dwudziestu organizacji i stowarzyszeń – członków Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń – jest BON SOLIDARNOŚCIOWY, który ma wesprzeć trzy najbardziej poszkodowane pandemią sektory – eventowy, targowo-kongresowy i kulturalny.

BON SOLIDARNOŚCIOWY – komplementarne narzędzie popytowe wsparciem dla branż zamkniętych

• Branże zamknięte z sektora spotkań i wydarzeń potrzebują odbudowy popytu
• Jest gotowy projekt bonu – efekt pracy dwudziestu członków Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń
• Bon Solidarnościowy miałby trafić do polskich pracowników, polskich firm
i odbiorców kultury

15-miesięczny zastój sektora spotkań i wydarzeń odbił się mocno na jego kondycji. Średni spadek przychodów za 2020 r. to poziom 73%, a redukcja zatrudnienia – 63%. Co trzecia firma z tej części gospodarki rozważa zamknięcie działalności w 2021 r. Spowolnienie gospodarcze odczuwalne jest zarówno po stronie zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy, zwłaszcza w obliczu zaostrzenia polityki korporacyjnej w obszarze organizacji spotkań i wydarzeń i relokacji budżetów na inne typy usług.

Trwający ponad rok lockdown nie tylko ogranicza funkcjonowanie wielu firm, ale też może kształtować nowe nawyki klientów – uczestników targów, kongresów i konferencji, którzy w „zdalnym życiu biznesowym” powoli zapominają o korzyściach, jakie niosą za sobą profesjonalne spotkania i wydarzania face-to-face. Rodzi to obawę, że po ich odmrożeniu upłynie wiele czasu zanim zostanie odbudowany popyt do poziomu z roku 2019, zwłaszcza że specyficznym dla sektora spotkań i wydarzeń jest wielotygodniowy/wielomiesięczny okres rozruchu i przygotowań do realizacji. To będzie okres wyjątkowo trudny do podźwignięcia przez firmy wyczerpane ponad rocznymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności.

Dlatego też dzisiaj priorytetem staje się odbudowa zapotrzebowania na spotkania, wydarzenia biznesowe oraz imprezy artystyczno-kulturalne, by sektor mógł sprawnie wrócić do stabilnego rozwoju sprzed pandemii, wyrównując szanse z innymi rynkami europejskimi, mocno wspieranymi przez lokalne rządy.

Rozmowy o narzędziu popytowym w formie bonu branżowego trwają już od wielu miesięcy. Członkowie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń po raz pierwszy sygnalizowali konieczność jego wdrożenia już w lipcu 2020 r., na spotkaniu z Min. Jadwigą Emilewicz z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Temat przewijał się potem wielokrotnie na statusach ze stroną rządową i choć pomysł był zauważony przez decydentów, to dalszych konkretów brakowało.

Przedsiębiorcy z branż zamkniętych podjęli się przygotowania projektu takiego bonu. Efektem prac dwudziestu organizacji i stowarzyszeń – członków Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń – jest BON SOLIDARNOŚCIOWY, który ma wesprzeć trzy najbardziej poszkodowane pandemią sektory – eventowy, targowo-kongresowy i kulturalny. Ze względu na specyfikę każdej z tych branż narzędzie zakłada trzy modele różniące się nieco mechaniką, ale co do zasady mają działać komplementarnie, napędzając się wzajemnie. Formuła bonu solidarnościowego czerpie z doświadczeń rządowego bonu turystycznego – beneficjentem końcowym ma być polska firma, polski pracownik, czy uczestnik wydarzeń kulturalno-artystycznych organizowanych w kraju.

BON SOLIDARNOŚCIOWY – EVENTY

DLA KOGO BON:
Bon otrzymują firmy MŚP posiadające rezydencję podatkową w Polsce, zatrudniające osoby na umowy o pracę i umowy cywilno-prawne, chcące zorganizować swoje spotkania do końca roku 2022.

FORMUŁA:
Bon miałby przyjąć formę jednorazowego dofinansowania na każdego pracownika, zatrudnionego na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną (zlecenie, dzieło) w kwocie 200 PLN brutto.

WARUNKI:
Wzorem Bonu Turystycznego, podmiot gospodarczy, chcący skorzystać z dofinansowania na pracownika, otrzymuje dedykowany kod, który jest rozliczany bezgotówkowo przez firmę, znajdującą się w centralnej bazie i realizującą na podstawie faktury końcowej usługę organizacji spotkania, z limitem dofinansowania spotkań od 25 osób do 250 osób/firma (czyli dotacja w wysokości min. 5.000 PLN – max. 50.000 PLN). Według założeń dotacja z bonu eventowego nie mogłaby stanowić kwoty wyższej niż 40% kosztów organizacji danego spotkania. Bon nie mógłby być wykorzystany na produkty alkoholowe. Finansowanie dostępne byłoby do wyczerpania środków, z okresem finansowania od 2021 do 2022 r.

U KOGO ZREALIZOWAĆ BON:
Bon taki byłby do wykorzystania u zleceniobiorców z sektora spotkań i wydarzeń, posiadających rezydencję podatkową w Polsce, z przeważającym PKD: 82.30 (organizacja targów, wystaw i kongresów), 73.11 (agencje eventowe i reklamowe), 79.12 (organizatorzy turystyki) oraz 79.11B (pośrednicy turystyczni) i które zostaną zarejestrowane w centralnej bazie. Zatem beneficjentami pośrednimi bonu eventowego byłyby, według założeń, hotele, obiekty konferencyjne, restauracje, firmy cateringowe, firmy techniczne, scenograficzne, nagłośnieniowe, oświetleniowe, multimedialne, transportowe, artyści i inne firmy wspierające organizację spotkań. Warto tu podkreślić, że taka profesjonalna sieć dostawców gwarantuje realizację protokołów sanitarnych i bezpieczeństwo uczestników wydarzeń.

SZACUNKOWY KOSZT NARZĘDZIA:
300 mln złotych brutto

BON SOLIDARNOŚCIOWY – TARGI I KONGRESY (opracowany przez Polską Izbę Przemysłu Targowego oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – Członków założycieli RPSiW):

DLA KOGO:
Adresatem dofinansowania jest beneficjent bezpośredni biorący udział w wydarzeniach branżowych tj. wystawca na targach, uczestnik kongresu i konferencji, czy prelegent
w odpłatnych debatach – polskie firmy mikro i MŚP, organizacje, stowarzyszenia, instytucje naukowe i edukacyjne, posiadające rezydencję podatkową w Polsce, zatrudniające osoby na umowy o pracę i umowy cywilno-prawne.

FORMUŁA:
Wartość bonu 2 000-10 000 zł brutto w zależności od wartości zakupionej usługi, jednak nie więcej niż 40% wartości zakupionego produktu, według określonej kwalifikacji wydarzenia.

WARUNKI:
Dofinansowane w ramach Bonu mogą być wyłącznie wydarzenia B2B (targi, konferencje, kongresy) tj. wynajem przez wystawcę powierzchni na targach, kongresach, konferencjach branżowych, zakup bądź wynajem zabudowy targowej, aranżacja stoiska na targach lub kongresach, konferencjach branżowych, zakup przez wystawcę lub uczestnika udziału w spotkaniach match-makingowych B2B i płatnych debatach, zakup przez wystawcę świadczeń promocyjnych podczas targów lub kongresów, czy wreszcie opłaty rejestracyjne za udział w kongresie, konferencji branżowej. Finansowanie byłoby dostępne do wyczerpania środków, na okres 2021-2022r.

U KOGO ZREALIZOWAĆ BON:
Beneficjentami z grupy wiodącej byliby w tym przypadku profesjonalni organizatorzy wydarzeń branżowych typu targi, kongresy, konferencje, realizowanych w Polsce i w polskich obiektach targowo-kongresowych – firmy realizujące usług sprzężone z organizacją tego typu wydarzeń, m.in. projektujące stoiska, spedycji targowej, usług IT i multimediów. Będą to przedsiębiorstwa działające na terenie Polski, posiadające rezydencję podatkową w Polsce, zatrudniające osoby na umowy o pracę i umowy cywilno-prawne. W praktyce realizacja bonu wsparłaby dużo szerszą grupę beneficjentów, gdyż tego typu wydarzenia generują popyt również w hotelach, gastronomii, w firmach usług transportowych, agencjach artystycznych, agencjach tłumaczeń, agencja ochrony i hostess, a także w firmach z ofertą turystyczną, kierowaną do uczestników wydarzeń typu targi, konferencje i kongresy, które działają na terenie Polski.

SZACUNKOWY KOSZT NARZĘDZIA:
Koszt Bonu wg projektu i danych odnośnie liczby wydarzeń targowo-kongresowych, zebranych przez Polską Izbę Przemysłu Targowego i Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, to 300 mln zł brutto.

BON SOLIDARNOŚCIOWY – KULTURA:

DLA KOGO:
Bon dla kultury adresowany jest w założeniach do osób w wieku 16-26 lat (11 roczników:1995-2005, co daje grupę około 4 milionów młodych ludzi, którzy najboleśniej odczuli odgrodzenie społeczne od różnych form kultury i rozrywki).

FORMUŁA
Bon dla kultury miałby formę elektronicznego bonu o wartości 300 złotych brutto, który można będzie wykorzystać bezpośrednio przy zakupie biletów w obszarze: teatr, muzyka, kino, sztuki wizualne, muzea, sztuki performatywne, na podstawie kodu elektronicznego udostępnionego w dedykowanej aplikacji ‘Bon dla Kultury’.

WARUNKI
Wydarzenie kulturalne musiałoby być realizowane w obszarze funkcjonowania bonu. Organizator wydarzenia kulturalnego podpisywałby wówczas umowę i rozliczał się bonem
z operatorem. Bon dla kultury musiałby być zostać zrealizowany do 31.12.2022.

U KOGO ZREALIZOWAĆ BON:
Bon jest równocześnie programem wsparcia dla ogromnej grupy beneficjentów pośrednich tego rozwiązania tj. organizatorów wydarzeń kulturalnych (firm, stowarzyszeń, fundacji
i instytucji z sektora kultury), ale także artystów, menadżerów i animatorów kultury, firm technicznych i ich kooperantów z “branż zamkniętych tj. hoteli, restauracji, firm cateringowych, firm technicznych i scenograficznych, transportowych itp.

SZACUNKOWY KOSZT NARZĘDZIA:
Przy przyjętych założeniach szacowany koszt Bonu dla Kultury to około 1 200 000 000 mln złotych.

Zdaniem autorów projektu BON SOLIDARNOŚCIOWY to dobrze skalibrowany impuls dla zleceniodawców i adresatów usług z szeroko pojętego przemysłu spotkań i wydarzeń, dzięki któremu szybciej nastąpi powrót do korzystania z narzędzi umożliwiających transfer wiedzy, kultury i nauki oraz promocji polskich produktów i usług. To z kolei doraźnie wesprze odbudowę długiego łańcucha dostaw odpowiadającego za ponad 220 tysięcy miejsc pracy
w Polsce.

„Nie sposób nie wspomnieć o bardzo ważnym aspekcie społecznym tego projektu, który jako finalny efekt zakłada przecież odbudowę morale i integracji zespołów pracowniczych „rozbitych” pracą zdalną, wzmocnienie roli spotkań i wydarzeń w promocji polskich produktów i usług na rynkach międzynarodowych, stymulowanie rozwoju miast, regionów i ośrodków turystycznych, również w obszarze kultury jako wsparcie polskiego dziedzictwa kulturowego, czy tak potrzebne po rocznym okresie pandemii wznowienie życia społecznego, gwarantującego rozwój kultury i więzi międzyludzkich. Według analizy rynku spotkań i wydarzeń zorganizowanych w 2019 r., przeprowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną, przed pandemią w 2019 r. odbyło się 24 456 spotkań biznesowych i targów, które zgromadziły ponad 7,5 milionów uczestników. Tego potencjału nie można zmarnować, liczymy więc mocno na poparcie strony rządowej dla naszego pomysłu” – komentuje Małgorzata Musiał-Bzowska, Sekretarz Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.