Analiza cen imprez turystycznych Lato 2021

0
860

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2021. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli 2 – 8 sierpnia 2021 roku. Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl.

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

(Na końctu tekstu znajdziesz prezentację z danymi)

Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych i połączeń lotniczych w postaci mapek. Obecnie (od 28 grudnia) zestawienia są sporządzane co tydzień wyłącznie dla sezonu lato 2021.

1. Niniejsze zestawienie obejmuje osiemnaste w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2021, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia 2021. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 11 marca 2021 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 4 marca 2021, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 13 marca 2020 roku.

Poczynając od 8 października zestawienia cen są uzupełniane o ich porównania z obszaru wybrzeża Hiszpanii (obejmują Costa De La Luz i Costa Del Sol) oraz Włoch (obejmują Kalabrię, Sardynię i Sycylię).

W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami między 2 i 8 sierpnia 2021 spadła o 10 złotych. W ostatnim zestawieniu ceny wzrosły o 18 złotych, we wcześniejszych spadły o 9, 17 i 8 złotych, a w jeszcze wcześniejszych wzrosły o 2 i 19 złotych.

Największe spadki cen wycieczek miały miejsce na Teneryfie i na hiszpańskim wybrzeżu Costa de la Luz – średnio o 144 i 143 złote, zaś zdecydowanie mniejsza zniżka miała miejsce na greckiej wyspie Kos – o 43 złote. Największe wzrosty cen wyjazdów odnotowano na kanaryjskiej wyspie Lanzarote (poprzednio mały tam miejsce duże spadki) – o 84 złote oraz na Rodos i we włoskiej Kalabrii (przed tygodniem kierunek o największych spadkach cen) – o 58 i 33 złote.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek odpowiednio spadły i wzrosły o 14 i 11 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.

W minionym tygodniu ceny wycieczek na wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków dla wylotów w dniach 2-8 sierpnia 2021, czyli sprzedawanych z dużym wyprzedzeniem czasowym najistotniej spadły w Bułgarii – o 26 złotych, a w nieco mniejszym stopniu na Wyspach Kanaryjskich i Egipcie – o średnio 19 i 16 złotych. Najmniejsze spadki cen wycieczek odnotowano w Turcji i Grecji – o zaledwie 9 i 4 złote.

2. Badanie cen imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 pokazało, że średnia cena była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 136 złotych. Jest to rekordowy w tym sezonie roczny spadek średniej ceny wyjazdów, a w ostatnich dziewięciu zestawieniach ceny były niższe od cen sprzed roku o 128, 68, 87, 68, 72, 46, 65, 66, 48 i 36 złotych, a we wcześniejszym wyższe o 9 złotych.

Największe roczne spadki cen ponownie odnotowano w Maroku – o 492 złote, a znacząco mniejsze na greckiej wyspie Korfu i w egipskim Marsa Alam – o 270 i 264 złote. Najbardziej w skali rocznej ponownie zdrożały wyjazdy na grecką wyspę Kos – o średnio 93 złotych oraz do Albanii i Portugalii – o średnio 18 i 13 złotych.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2020 odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 20 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz jedenasty z rzędu była mniej korzystna a niż w tym samym okresie ubiegłego sezonu.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,43 zł/litr wobec 2,15 zł/litr przed rokiem, co oznacza drugi od prawie roku wzrost i to aż o 13,0 procent, natomiast przed tygodniem cena była wyższa o 6,2 procent, a przed dwoma była niższa o 2,1 procent. W relacji z euro i amerykańskim dolarem krajowa waluta była w ostatnim tygodniu już dwudziesty drugi raz z rzędu słabsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, tym razem w nieco większej skali (o około 4,9 procent) niż przed tygodniem (o 4,2 procent) oraz wyraźnie wyższej niż przed dwoma tygodniami (o 2,1 procent).

W sytuacji równoczesnego negatywnego wpływu wyższych cen paliwa i kursów walut, sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek był bardzo znaczny i po raz jedenasty z rzędu – po wcześniejszej serii trzydziestu pozytywnych tygodni – nie sprzyjał organizatorom. Tym razem osiągnął on rekordową niekorzystną wielkość i zawierał się w przybliżeniu w przedziale +135/+145 złotych, podczas gdy przed tygodniem i dwoma wynosił odpowiednio +100/+110 oraz +30/+40 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.

Wśród wiodących kierunków zdecydowanie największe roczne spadki cen wycieczek, podobnie jak już wiele razy w tym sezonie, miały miejsce w Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich gdzie średnie ceny były niższe o 205 i 166 złotych od cen sprzed roku. Mniejsza była skala rocznych przecen w Grecji – o średnio 72 złote, a jeszcze mniejsza w Turcji, w której wyniosła 33 złote. Kolejny raz z rzędu jedynym z głównych kierunków, na którym wystąpił wzrost cen wycieczek w ujęciu rocznym była Bułgaria, w której podniosły się one o średnio 9 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach zdecydowanie największe roczne zniżki cen wycieczek miały miejsce w Maroku – o średnio 492 złotych (oferowało je biuro Rainbow). Znaczne były również roczne przeceny w na Cyprze, Majorce i Malcie, które wyniosły odpowiednio 214, 176 i 172 złotych. Umiarkowane były roczne spadki cen wyjazdów do Tunezji – o średnio 74 złote, a na pozostałych kierunkach ceny w tym ujęciu rosły.

Na najważniejszych kierunkach z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2019 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) na wszystkich z nich średnie ceny wycieczek spadły. Symboliczna jednozłotowa zniżka miała miejsce w Bułgarii, w większym stopniu obniżyły się ceny wyjazdów do Turcji, Egiptu i na Wyspy Kanaryjskie – odpowiednio o 38, 74 i 80 złotych, a największa dwuletnia zniżka miała miejsce w Grecji – o średnio 130 złotych.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków zdecydowanie największy spadek cen w tym ujęciu miał miejsce na Malcie i w Maroku – o średnio 774 i 475 złotych. Znacznie mniejsze zniżki były udziałem Cypru i Majorki – o średnio 211 i 102 złote, a jeszcze mniejsze Albanii – o 59 złotych. Jedynymi kierunkami, na których ceny w ujęciu dwuletnim wzrosły były Portugalia i Tunezja, w których wzrosły one o 75 i 59 złotych.

3. W rocznych porównaniach cen wycieczek w szczycie sezonu lato 2021 wśród dużych i średnich organizatorów kolejny raz w najbardziej znaczącym stopniu obniżyły się one w biurach Rainbow i Exim Tours – o około 400 i 320 złotych. Znaczne roczne zniżki cen odnotowano również w biurze ETI – o około 140 złotych oraz biurach Sun & Fun i Coral Travel – o około 115 i 90 złotych, a w mniejszej skali w biurach TUI Poland i Grecos – po około 30 złotych. W pozostałych biurach podróży ceny były wyższe niż przed rokiem w granicach od 60 złotych do 110 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli (w poszerzony w tym sezonie ich skład weszły hiszpańskie kierunki Costa De La Luz i Costa Del Sol, włoskie Kalabria, Sardynia i Sycylia oraz wyodrębniony z Turcji Egejskiej Dalaman), to na pozycji lidera kolejny raz z rzędu znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 49 ofert (poprzednio 53, przed rokiem 43, a przed dwoma laty 32 oferty). Organizator ten wyprzedzał biura Rainbow, które odnotowało 32 takie oferty (poprzednio też 32 oferty, przed rokiem 13, a przed dwoma laty 26 ofert) oraz Coral Travel z liczbą 30 ofert (poprzednio 27 ofert, przed rokiem 24, a przed dwoma laty 23 oferty).

Przy porównaniach z poprzednimi sezonami należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych w materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30 czyli o jedną czwartą.

W ubiegłym tygodniu najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Poland i Exim Tours – 7 i 5 ofert, na kierunkach greckich przodowało biuro Coral Travel – 8 ofert przed biurami Rainbow i TUI Poland – po 7 ofert oraz biurem Grecos – 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland – 9 ofert oraz Rainbow i Itaka – 5 i 4 oferty, natomiast na tureckich biura Coral Travel i TUI Poland – 9 i 7 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Coral Travel – 5 ofert i TUI Poland – 3 oferty, zaś w Bułgarii biura Coral Travel i TUI Poland – po 3 oferty. W zestawieniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję w Egipcie, w Tunezji i w Turcji, biuro Rainbow w Egipcie, Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, a biuro Coral Travel w Turcji i w Bułgarii.

4. W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W osiemnastym zestawieniu w tym sezonie letnim po czterech z rzędu rzadkich wcześniej sytuacjach, w których zarówno skład czołowej piątki jak też kolejność organizatorów pozostawała bez zmian, ta ostatnia uległa w końcu korekcie. Był nią awans biura Grecos o dwa szczeble w tabeli na pozycję jej wicelidera, które w ten sposób przesunęło w dół o jeden szczebel biura TUI Poland (na pozycję trzecią) i Exim Tours (na pozycję czwartą). Biuro Grecos awansowało o dwa szczeble dzięki znacznie istotniejszej niż u konkurentów zniżce bieżących ofertowych cen wycieczek.

Dla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, w którym podobnie jak w poprzednich kilku trzy pierwsze pozycje zajmowały biura TUI Poland, Coral Travel i Grecos. Nieco inaczej niż w ostatnich trzech tygodniach, gdy na pozycję lidera biuro Coral Travel awansowało z pozycji trzeciej przesuwając o jedną pozycję w dół biuro TUI Poland, a o dwie biuro Grecos, tym razem przesunęło ono biuro TUI Poland o dwa szczeble w dół, zaś biuro Grecos awansowało o szczebel na pozycje wicelidera tabeli.

Zestaw organizatorów w obecnej tabeli różni się od zeszłorocznego obecnością w nim biura Rainbow, które awansowało z pozycji dziesiątej przed rokiem (poza obrębem zestawienia) na piątą obecnie i jest to skutek zaznaczonej wcześniej w punkcie 3. tego materiału największej wśród ogółu organizatorów obniżki ofertowych cen wycieczek. Pierwszą piątkę sprzed roku opuściło biuro Best Reisen.

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Tanie linie: Skala rocznych spadków cen przelotów na kierunkach turystycznych w Ryanair wyraźnie rośnie …

W tym zestawieniu dotyczącym sezonu lato 2021 kontynuujemy schemat przedstawiania sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych w liniach Ryanair i Wizzair jaki prezentowaliśmy od stycznia 2018. Dla sezonu letniego jest ona – podobnie jak dla zimowego – prezentowana na bieżąco raz na dwa tygodnie w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem.

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie wysokiego sezonu letniego 2021, a cieńsza w poprzednim, czyli w sezonie letnim 2020. Wraz z upływem czasu będą do niej odnoszone ceny tego sezonu reprezentowane przez linię grubszą z zielonymi lub czerwonymi polami tak jak było to czynione dotychczas. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (tym razem 52 połączenia w Ryanair i 24 w Wizzair), które występowały w obu wymienionych sezonach jednocześnie.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresy.

W porównaniu z okresem sprzed dwóch tygodni ceny przelotów na kierunkach kanaryjskich (obecnie jedynie Teneryfa z Warszawy i z Wrocławia) po miesiącu ich stabilizacji kontynuują zniżki wpisując się tym samym w widoczny w dłuższym okresie spadkowy trend cen. Wzrosła skala rocznych zniżek cen, która osiągnęła 408 złotych i 28,9 procent (poprzednio 318 złotych i 23,2 procent)

Niskie ceny przelotów na kierunkach kanaryjskich (pomimo sukcesywnego wzrostu cen paliwa lotniczego, co na dłuższych trasach ma istotne znaczenie) może mieć związek z nadal niepewną sytuacją epidemiczną na niektórych wyspach archipelagu, a to może mieć redukujący wpływ na bieżący popyt turystyczny na tym kierunku.

Na pozostałych kierunkach odnotowano kolejny niewielki spadek cen przy dość znaczącej rocznej skali zniżek (188 złotych, czyli 24,6 procent), przy czym była ona większa niż dwa tygodnie temu, gdy wyniosła 144 złote i 20 procent.

W relacji z poprzednim sezonem ponownie w największym stopniu spadły średnie ceny przelotów do Hiszpanii, Portugalii i Grecji – o 309, 285 i 245 złotych. Nieco mniejsze były spadki cen na kierunkach włoskich – o średnio 155 złotych, zaś w zdecydowanym stopniu wzrosły ceny rejsów do Bułgarii – o aż 310 złotych.

Przebieg zmian cen w liniach Wizzair przedstawiają poniższe wykresy.

Kierunki kanaryjskie w tych liniach reprezentowane są obecnie przez cztery rejsy tygodniowo na Teneryfę – dwa z Katowic i dwa z Warszawy oraz jeden rejs na Fuerteventurę z Katowic. W okresie ostatnich dwóch tygodni ceny przelotów na tym kierunku obniżyły się w dość znaczącym stopniu (83 złote) i po raz szósty były niższe od cen z poprzedniego sezonu. Skala rocznej różnicy cen nadal pozostaje znaczna (kolejne różnice 78, 198 i 417, 432, 398 i 205 złotych) i tak jak sugerowaliśmy w materiale sprzed dwóch tygodni uległa znacznemu zmniejszeniu, a trend ten powinien być kontynuowany z powodu dużych spadków cen przed rokiem z powodu negatywnego wpływu pandemii na międzynarodowy ruch lotniczy.

Na pozostałych kierunkach po czterotygodniowym okresie względnej stabilizacji średnie ceny rejsów obniżyły się do najniższego poziomu w tym sezonie, ale w przytoczonego wyżej powodu skala rocznych zniżek uległa zmniejszeniu do 85 złotych i 9,6 procent (przed dwoma tygodniami 145 złotych i prawie 15 procent).

W relacji z poprzednim sezonem podobnie jak w poprzednim zestawieniu najbardziej spadły ceny przelotów do Portugalii, Grecji i Bułgarii – o średnio 215, 153 i 145 złotych, W mniejszej skali spadły ceny rejsów do Hiszpanii – o 56 złotych, a niemal bez zmian pozostały one na kierunkach włoskich – średni wzrost o 1 złoty.

Pomimo znaczącego wzrostu cen paliwa lotniczego w tendencjach zmian cen biletów lotniczych przeważają trendy spadkowe. Może to być już wczesny sygnał ofensywnego nastawienia tanich linii do walki o rynek turystyczny w okresie post-pandemicznym. Rzecz jednak w tym, że w porównaniu do ostatniego normalnego sezonu w polskiej turystyce wyjazdowej, czyli 2019 (około 4,0 mln turystów) będzie on najprawdopodobniej znacząco słabszy. Odrodzenie turystyki do rozmiarów tego rzędu powinno nastąpić dopiero w kolejnym sezonie 2022, a i to pod warunkiem niezaistnienia w tym okresie kolejnych nowych groźnych mutacji wirusa lub zaskakujących niekorzystnych zmian polityczno-gospodarczych.

Prawdziwa walka o rynek zacznie się dopiero później, gdy wejdzie on w jednoznaczny silny trend wzrostowy, który może w kolejnych trzech latach (tj. do roku 2025) osiągnąć rozmiary nawet w przedziale 8-10 milionów ze wskazaniem na wyższy koniec przedziały, gdy znikną obawy związane z pandemią, a koniunktura gospodarcza będzie przynajmniej tak korzystna, jak przewidują to dzisiaj międzynarodowe oraz prywatne globalne instytucje finansowe.

Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.

Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.pl
Tekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Prezentacja:

WczasopediaPartner20210315

Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA z dnia 15 marca 2021 roku
ANALIZA CEN IMPREZ TURYSTYCZNYCH LATO 2021
Tydzień spadków cen wycieczek w biurach podróży i przelotów w tanich liniach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.