Aktualizacja – Jak wyglądają obostrzenia w Polsce na tle Europy [Covid-19]

1
5357

Obostrzenia w Polsce i Europie w przyjmowaniu gości hotelowych podróżujących w celach służbowych na dzień 14 stycznia 2021r. Od 28 grudnia w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 2316), zmienione rozporządzeniem z dnia 27 grudnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 2353), i 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 2430). Dokument ten wprowadza zakaz prowadzenia działalności polegającej na oferowaniu usług noclegowych (krótkoterminowych) we wszystkich typach obiektów noclegowych. Dopuszczalne są noclegi jedynie dla medyków oraz kilkunastu wymienionych zawodów w ściśle określonych celach, których katalog jest zamknięty.

Generalnie są to cele dotyczące utrzymania niezbędnych usług (energetyka, paliwa, komunikacja) i inwestycji publicznych. Poza kierowcami w transporcie drogowym (co nie jest uściślone) nie ma możliwości udzielenia noclegów zwykłym osobom w podróży służbowej.
Noclegu nie można udzielić serwisantom, przedstawicielom handlowym, konsultantom, audytorom, sprzedawcom, biznesmenom prowadzącym rozmowy biznesowe. Wszystkim którzy nie spełniają sztywnych kryteriów rozporządzenia.
Nie można udzielić noclegu osobom w przypadku różnych zdarzeń losowych. Tym których samochód się zepsuł, którzy mieli kolizję drogową, czy osób, które są zwyczajnie zmęczone podróżą. Nawet śnieg, mgła i gołoledź nie są powodem by Gościa przygarnąć pod dach.

Sytuacja pandemiczna w całej Europie skutkuje wprowadzaniem różnych ograniczeń. Według polityków ograniczenia w Polsce są podobne do ograniczeń obowiązujących w innych Państwach Europejskich.
Postanowiliśmy to sprawdzić. Początkowo dzwoniąc do hoteli zagranicznych a następnie sprawdzając na stronach właściwych ministerstw (lokalne akty prawne). Okazuje się, że w państwach Europejskich sytuacja jest bardzo różna. W niektórych brak jest ograniczeń i nawet nocleg turystyczny jest możliwy. W innych obowiązują ograniczenia, ale dopuszczalne są wszelkie podróże służbowe. Nigdzie nie ma tak restrykcyjnych przepisów jak w Polsce!

Wszędzie osoba, która podróżuje służbowo może nocować bez ograniczeń.

Szczegółowe warunki w poszczególnych państwach zamieszczamy poniżej:

Albania

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych.

Na podstawie oficjalnej strony Ministerstwa Zdrowia Albanii (Ministria e Shëndetësisë, 2021)

Austria

Usługi noclegowe: otwarte dla osób wykonujących zawód lub prowadzących działalność gospodarczą (w celach służbowych)

Ponadto osoby:
– które przebywają w zakwaterowaniu od 3 listopada, na czas zakwaterowania uzgodniony wcześniej z kwaterodawcą,
– w celu opieki i pomocy osobom potrzebującym wsparcia,
– do celów szkoleniowych prawnie uznanych instytucji,
– w celu zaspokojenia pilnej potrzeby mieszkaniowej,
– przez gości uzdrowiska lub pacjentów i osoby towarzyszące w zakładzie uzdrowiskowym lub rehabilitacyjnym, który jest zorganizowany jako obiekt noclegowy z wydzieloną przychodnią, – przez uczniów w celu pójścia do szkoły i studentów w celu nauki (internaty, praktyki zawodowe i domy studenckie).

Konferencje i spotkania są zakazane, jednak dopuszczane są:
– Spotkania zawodowe, których nie można odłożyć, jeśli są niezbędne do utrzymania aktywności zawodowej i nie mogą odbywać się w formie cyfrowej.
– nie można odroczyć posiedzeń organów partii politycznych, o ile nie mogą odbywać się w formie cyfrowej,
– Posiedzenia organów statutowych osób prawnych, których nie można odroczyć, o ile nie mogą odbywać się w formie cyfrowej,
– Spotkania, których nie można przełożyć zgodnie z Konstytucją Pracy, Federalny Dziennik Ustaw nr 22/1974, jeśli nie mogą odbywać się w formie cyfrowej
– Spotkania w celu absolutnie niezbędnego przygotowania zawodowego i dalszego kształcenia, wypełnienia niezbędnych działań integracyjnych zgodnie z ustawą integracyjną oraz w celu zakończenia egzaminów zawodowych, jeśli nie jest możliwe przeprowadzenie formy cyfrowej.
Na podstawie 598. Rozporządzenia Federalnego Ministra Spraw Społecznych, Zdrowia i Opieki Konsumentów z 22 Grudnia 2020r. (598. Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mit der die Verordnung, mit der besondere Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung von COVID-19 getroffen werden) (Bundesministerium, 2021).

Belgia

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Dopuszczalne są wszystkie rodzaje zakwaterowania (w tym hotele, aparthotele, domy gościnne, pensjonaty) z wyjątkiem restauracji, punktów gastronomicznych i innych obiektów wspólnych (np. wspólna łazienka, basen i sala fitness). Parki wakacyjne i kempingi zamknięte są od 3 listopada 2020 r
Sale konferencyjne pozostają otwarte dla organizacji profesjonalnych spotkań, których nie można zorganizować zdalnie. Sale nie mogą być wykorzystywane do debat czy spotkań z publicznością.
Na podstawie oficjalnej strony Belgijskiego rządu (coronavirus.be, 2021)

Bułgaria

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Restauracje hotelowe mogą funkcjonować od 6:00-22:00 wykorzystując jedynie 50% swoich możliwości. Zakazane jest jedynie organizowanie kongresów i konferencji.
Na podstawie Rozporządzenia nr RD-01-718 / 18.12.2020 (Със Заповед No РД-01-718/18.12.2020г.) wydanego przez Ministra Zdrowia, na mocy którego od 22 grudnia we wtorku do 31 stycznia 2021 r. wydłuża się okres obowiązywania wprowadzonych tymczasowych środków bezpieczeństwa (government.bg, 2021)

Białoruś

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych Restauracje i inne usługi hotelowe pozostają otwarte bez ograniczeń dla gości.

Na podstawie oficjalnej strony rządu Białorusi (Belarus.by, 2021) oraz Marriott Minsk Hotel

Bułgaria

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych Restauracje hotelowe mogą funkcjonować od 6:00-22:00 wykorzystując jedynie 50% swoich możliwości. Zakazane jest jedynie organizowanie kongresów i konferencji.

Na podstawie Rozporządzenia nr RD-01-718 / 18.12.2020 (Със Заповед № РД-01-718/18.12.2020г.) wydanego przez Ministra Zdrowia, na mocy którego od 22 grudnia we wtorku do 31 stycznia 2021 r. wydłuża się okres obowiązywania wprowadzonych tymczasowych środków bezpieczeństwa (government.bg, 2021)

Chorwacja

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych Decyzją rządu od 28 listopada 2020 r. do 31 stycznia zakazane jest funkcjonowanie klubów nocnych, kasyn i klubów z automatami. Zakazane jest również funkcjonowanie restauracji z wyłączeniem restauracji hotelowych.

Na podstawie strony rządu Chorwacji (koronavirus.hr, 2021) oraz Croatia.hr (2021)

Cypr

Usługi noclegowe: Otwarte dla osób niemających stałego miejsca zamieszkania na Cyprze Hotele / obiekty turystyczne otwarte są wyłącznie na zakwaterowanie osób, które nie mają stałego miejsca zamieszkania na Cyprze i podlegają przepisom dekretu (ust2.16). Restauracje hotelowe dostępne są wyłącznie dla gości hotelowych. Przy jednym stole może znajdować się maksymalnie sześć osób. Restauracje mogą przyjąć maksymalnie do 75 osób przestrzegając miary jednej osoby na 3 mkw. w pomieszczeniach i jednej osoby na 2 mkw. na zewnątrz.

Na podstawie strony rządu Cypryjskiego (Pio.gov.cy, 2021) oraz (Publications.gov.cy, 2021)

Czarnogóra

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych W jednym pokoju można zameldować maksimum 2 osoby lub jedną rodzinę. Z restauracji hotelowych mogą korzystać wyłącznie goście hotelowi (maksimum cztery osoby przy jednym stole przy zachowaniu 2 metrów między stolikami.

Na podstawie strony rządu Czarnogóry (Gov.me, 2021)

Czechy

Usługi noclegowe: Otwarte dla osób wykonujących zawód lub prowadzących działalność gospodarczą (w celach służbowych)

Dodatkowo otwarte dla osób:
• którym nakazano pracę na podstawie ustawy kryzysowej,
• cudzoziemców do czasu opuszczenia Czech oraz cudzoziemców z zezwoleniem na
pracę na terytorium Republiki Czeskiej
• którym nakazano izolację lub kwarantannę,
• którym mieszkanie zostało zorganizowane przez państwo, jednostkę samorządu
terytorialnego, a także organy utworzone przez te jednostki,
• w celu dokończenia zakwaterowania rozpoczętego przed wejściem w życie restrykcji
Na podstawie strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Covid.gov.cz, 2021)

Dania

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych Hotele mogą funkcjonować pomimo lockdownu i restrykcji w podróżach międzynarodowych przedłużonych do 07.02.2020r. Hotele obowiązuje limit do 5 osób w jednym miejscu.

Na podstawie strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Danii (Um.dk, 2021) oraz strony Ministerstwa Zdrowia (coronasimitte.dk, 2021)

Estonia

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych Bary, restauracje i dodatkowe usługi hotelowe pozostają otwarte z wyłączeniem regionu Harju oraz Ida-Viru gdzie do 01.02.2021r. zabrania się świadczenia usług rozrywkowych (kasyn, kręgielni sal bilardowych, klubów nocnych) oraz dodatkowych serwisów hotelowych. Usługi noclegowe mogą być świadczone w tych regionach bez dodatkowych obostrzeń.

Na podstawie strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Estonii (vm.ee, 2021)

Finlandia

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Na podstawie strony rządu Finlandii (Finnish Governmnet, 2021)

Francja

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Na podstawie strony rządu Francji (Gouvernment.fr, 2021)

Grecja

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Bary i restauracje hotelowe pozostają otwarte wyłącznie dla gości hotelowych
Na podstawie strony rządu Grecji (Nomotheshia.gr, 2021)

Hiszpania

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Na podstawie strony Ministerstwa Zdrowia Hiszpanii (2021) oraz spain.info (2021)

Holandia

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Na podstawie strony rządu Holandii (Business.gov.nl, 2021)

Irlandia

Usługi noclegowe: otwarte dla gości podróżujących w celach innych niż „towarzyskie, rekreacyjne, kulturalne lub turystyczne”.

Na podstawie strony rządu Irlandii (Gov.ie, 2021)

Islandia

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych.

Na podstawie Ministerstwa Zdrowia Islandii (landlaeknir.is, 2021) oraz Biura Turystyki Islandii (ferdamalastofa.is, 2021)

Kosowo

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych Restauracje hotelowe mogą funkcjonować jak pozostałe restauracje w godzinach 05:00 do 18:00.

Na podstawie decyzji rządu Kosowa numer 01/42 w sprawie o

Litwa

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych W jednym pokoju możliwe jest zakwaterowanie członków nie więcej niż jednej rodziny i / lub jednego gospodarstwa domowego.

Na podstawie strony rządu Litwy (Koronastop.lrv.lt, 2021)

Łotwa

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych.

Na podstawie strony rządu Łotwy (Covid19.gov.lv, 2021) oraz Grand Hotel Kempinski Ryga

Luksemburg

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych Hotel i inne usługi hotelowe z wyłączeniem restauracji i barów pozostają otwarte. Restauracje hotelowe mogą oferować jedynie room service oraz jedzenie na wynos.

Na podstawie strony rządu Luksemburgu (covid19.public.lu, 2021)

Macedonia Północna

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych Restauracje hotelowe dostępne wyłącznie dla gości hotelowych i mogą obsługiwać gości do godziny 21:00. Restauracje obowiązuje limit 30% obłożenia stolików. Restrykcje obowiązują do 20 stycznia 2021.

Na podstawie strony Ambasady USA w Macedonii Północnej (mk.usembassy.gov, 2021) oraz strony rządu Macedonii Północnej (vlada.mk, 2021)

Malta

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych Wszystkie usługi w tym restauracje otwarte bez ograniczeń.

Na podstawie strony Ministerstwa Zdrowia Malty (health.gov.mt, 2021) oraz Holiday Inn Express Malta.

Mołdawia

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych Restauracje, bary i kawiarnie nie mogą serwować jedzenia między godziną 22:00 a 7:00. Dotyczy to także restauracji hotelowych.

Na podstawie Decyzji nr. 42 Nadzwyczajnej Krajowej Komisji Zdrowia Publicznego z 13 stycznia 2021r. (gov.md, 2021)

Niemcy

Usługi noclegowe: Otwarte dla gości w podróży służbowej. Zakaz przyjmowania turystów*

*Dodatkowe restrykcje wprowadzane są na poziome Landów jednak podróże służbowe dozwolone są przez wszystkie regiony.
Na podstawie stron z restrykcjami landów (Bayern.de, 2021; Berlin.de, 2021; Hamburg.de, 2021) oraz (Gov.pl, 2021)

Norwegia

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Dodatkowo restauracje i bary pozostają otwarte jednak nie mogą serwować alkoholu.
Na podstawie strony rządu Norwegii (regjeringen.no, 2021)

Portugalia

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych Po odnowieniu stanu wyjątkowego, który obowiązuje od 15 stycznia do 30 stycznia, Rada Ministrów zatwierdziła nowe obostrzenia oraz lockdown. Dekret Rady Ministrów ogranicza przemieszanie się w celach nie-koniecznych, lecz nie uwzględnia ograniczenia przyjmowania gości hotelowych. Hotele mogą przyjmować gości bez względu na cel podróży.

Na podstawie strony rządu Portugalii (Covid19estamoson.gov.pt, 2021); Gov.uk (2021) oraz Holiday Inn Algavre

Rosja

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych.

Na podstawie strony Federalnej Agencji Turystycznej (tourism.gov.ru, 2021), GOV.UK (2021) oraz Four Seasons Moscow.

Rumunia

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Na podstawie decyzji nr.3 Krajowego Komitetu ds. sytuacji kryzysowych z dnia 11.01.2021r. (Guvernul Romaniei, 2021)

Serbia

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych Usługi hotelowe w tym restauracje dostępne bez ograniczeń.

Na podstawie strony rządu Serbii (covid19.rs, 2021; pravno-informacioni-sistem.rs, 2021) oraz Hyatt Regency Belgrade

Słowacja

Usługi Noclegowe: pozostają otwarte dla osób z negatywnym wynikiem testu na Covid-19

Każda osoba korzystająca z usług hotelowych i podobnych musi mieć potwierdzenie negatywnego wyniku testu antygenowego lub testu RT-PCR na chorobę COVID-19 nie starszego niż 72 godziny lub zaświadczeniem o przejściu choroby. obowiązek ten nie dotyczy dzieci poniżej 10 roku życia.
Na podstawie Rozporządzenia Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej nr. 45/2020 V. v. SR z dnia 17.12.2020 (Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 45/2020 V. v. SR zo dňa 17.12.2020) (Korona.gov.sk, 2021) Rozporządzenie obowiązuje od: 19 grudnia 2020r. do odwołania

Słowenia

Usługi noclegowe: otwarte dla osób wykonujących zawód lub prowadzących działalność gospodarczą (w celach służbowych). Dodatkowo w obiektach mogą przebywać także osoby nie podróżujące służbowo będące w obiekcie przed 9 stycznia 2021r. do czasu zakończenia pobytu. Dekret wygasa 15 stycznia 2021r.

Na podstawie strony rządu Słowenii (GOV.si, 2021)

Szwajcaria

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych*

*dodatkowe restrykcje mogą być nakładane przez poszczególne kantony.

Otwarte także restauracje i bary dla gości hotelowych w reżimie sanitarnym: -Maksimum 4 osoby przy stoliku dozwolone z wyłączeniem rodzin z dziećmi. -Jedzenie i napoje mogą być konsumowane tylko przy stole.
-Przestrzeń między stołami musi zostać zachowana

Na podstawie strony Federalnego Ministerstwa Zdrowia FOPH (Bag.ch). Obostrzenia obowiązują do 22 stycznia 2021r.

Szwecja

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Restauracje hotelowe pozostają otwarte tak jak pozostałe restauracje z limitem 4 osoby przy jednym stole przy zachowaniu odległość co najmniej jednego metra od innych osób
Na podstawie strony Rządu Szwecji (Krisinformation.se, 2021)

Turcja

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych Restauracje hotelowe pozostają otwarte wyłącznie dla gości hotelowych. Osoba posiadająca rezerwacje w hotelu może podróżować prywatnym transportem bez posiadania dodatkowego zezwolenia. Warunkiem zameldowania w hotelu bez względu na pochodzenie jest wygenerowanie kodu HES (Hayat Eve Sığa) dostępnego na stronie ministerstwa zdrowia.

Na podstawie strony Ministerstwa Zdrowia Turcji (saglik.gov.tr, 2021) Ambasady USA w Turcji (tr.usembassy.gov, 2021) oraz Gov.uk (2021)

Ukraina

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych Wyjątkiem są hostele które nie powinny funkcjonować.

Na podstawie strony rządu Ukrainy (Covid19.gov.ua, 2021) oraz GOV.UK (2021)

Węgry
Usługi Noclegowe: Pozostają otwarte dla podróżujących w celach biznesowych lub szkoleniowych ale nie przyjmują turystów.

Na podstawie Rozporządzenia Rządu nr 484/2020 (XI.10.) o drugim etapie działań ochronnych stosowanych w okresie stanu zagrożenia (A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. Rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről) wprowadzającym na Węgrzech stan wyjątkowy oraz kolejne ograniczenia na 30 dni. Obowiązujące ograniczenia przedłużono do dnia 1 lutego 2021 (Gov.PL, 2021)

Wielka Brytania

Usługi Noclegowe: Pozostają otwarte dla podróżujących w niezbędnych celach zawodowych.

Usługi noclegowe mogą zapewnić zakwaterowanie każdej osobie, która:
(i) nie może wrócić do swojego głównego miejsca zamieszkania;
(ii) wykorzystuje to zakwaterowanie jako swoje główne miejsce zamieszkania;
(iii) potrzebuje zakwaterowania na potrzeby przeprowadzki;
(iv) potrzebuje zakwaterowania, aby wziąć udział w pogrzebie lub po żałobie bliskiej osoby członek rodziny lub przyjaciel;
(v) potrzebuje zakwaterowania, aby wziąć udział w uroczystości upamiętniającej życie osoba, która zmarła;
(vi) potrzebuje zakwaterowania, aby wziąć udział w wizycie lekarskiej lub poddać się leczeniu; (vii) jest opiekunem osoby wrażliwej lub osoby niepełnosprawnej i potrzebującej wytchnienia; (viii) izoluje się od innych zgodnie z wymogami prawa;
(ix) jest profesjonalnym sportowcem lub trenerem elitarnego sportowca i potrzebuje zakwaterowania dla celów treningu lub zawodów lub, gdy sportowcem jest dziecko, jego rodzic.

Hotele mogą:
b) zapewnić zakwaterowanie każdej osobie, która potrzebuje zakwaterowania do celów służbowych lub w celu świadczenia usług dobrowolnych lub charytatywnych,
c) zapewnić zakwaterowanie każdej osobie, która potrzebuje zakwaterowania do celów kształcenia lub szkolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 4 lub, gdy osoba ta jest:
dziecko, ich rodzic,
d) zapewnić zakwaterowanie na potrzeby schronienia dla kobiet lub osoby szczególnej troski e) zapewnić zakwaterowanie lub usług wsparcia dla bezdomnych,
f) zapewnić zakwaterowanie każdej osobie, która przebywała w tym miejscu bezpośrednio przed ogłoszeniem przed wejściem w życie obostrzeń.
g) zapewnić zakwaterowanie każdej osobie, która przebywa w tym miejscu w porządku zapewnienie opieki lub pomocy osobie bezbronnej lub osobie niepełnosprawnej, która przebywa w tym samym mieszkaniu,
(h) zapewnić zakwaterowanie w celu organizacji sesji oddawania krwi lub banków żywności, (i) w jakimkolwiek celu wskazanym przez Sekretarza Stanu lub władze lokalne.
Regulamin wydany przez Sekretarza Stanu, przedłożony Parlamentowi na podstawie art. 45R ustawy o zdrowiu publicznym (Disease Control) z 1984 r. do zatwierdzenia uchwałą każdego z Izb Parlament (The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (All Tiers) (England) Regulations No. 1374, 2020) (Gov.uk, 2021; Legislation.gov.uk, 2020). Tłum. Jakub Kisała

Włochy

Usługi noclegowe: Otwarte – brak restrykcji w przyjmowaniu gości hotelowych

Obowiązuje warunek utrzymania dystansu 1m w przestrzeniach wspólnych (z wyłączeniem członków rodzin i osób współdzielących pokój).
Funkcjonowanie hoteli ograniczone jedynie zakazem przemieszczania się między regionami/prowincjami autonomicznymi, z wyłączeniem uwiarygodnionych potrzeb zawodowych, sytuacji wyższej konieczności, względów zdrowotnych, powrotu do miejsca zamieszkania.
Na podstawie Rozporządzenia z mocą ustawy z 5.01.2021 r. (Governo.it, 2021; Gov.pl, 2021)

Bibliografia

Berlin.de. 2021. Informationen Zum Coronavirus (Covid-19) – Berlin.De. [online] Available at: <https://www.berlin.de/corona/> [Accessed 14 January 2021].

Business.gov.nl. 2021. Corona: Rules For The Hospitality Sector. [online] Available at: <https://business.gov.nl/regulation/corona-rules-hospitality-sector [Accessed 14 January 2021].

Covid Portal Cz. 2021. Accommodations · Rules And Recommendations. [online] Available at: <https://covid.gov.cz/en/situations/shops-and-services/accommodations> [Accessed 14 January 2021].

Corona-katastrophenschutz.bayern.de. 2021. Informationen Zum Coronavirus. [online] Available at: <https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php> [Accessed 14 January 2021].

E-nomothesia.gr. 2021. Joint Ministerial Decision Δ1α / ΓΠ.Οικ .: 2 – ΦΕΚ 1 / Β / 2-1-2021. [online] Available at: <https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/koine-upourgike-apophase-d1a-gp-oik-2-phek-1b-2-1-2021.html [Accessed 14 January 2021].

Finnish Government. 2021. Corona-Info: Information On The Coronavirus. [online] Available at: <https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus> [Accessed 14 January 2021].

FOPH, F., 2021. Coronavirus: Measures And Ordinances. [online] Bag.admin.ch. Available at: <https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html> [Accessed 14 January 2021].

Gouvernement.fr. 2021. Coronavirus Covid 19 – English. [online] Available at: <https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19 [Accessed 14 January 2021]

Governo.it. 2021. Coronavirus, La Normativa Vigente. [online] Available at: <http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa> [Accessed 14 January 2021].

GOV.PL. 2021. Informacja Dot. Rozprzestrzeniania Się Koronawirusa SARS-Cov-2 W Niemczech. [online] Available at: <https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech> [Accessed 14 January 2021].

GOV.PL. 2021. Informacje Dla Podróżujących Do Włoch – Polska We Włoszech. [online] Available at: <https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19 [Accessed 14 January 2021].

GOV.PL. 2021. Wjazd – Przejazd – Pobyt na Węgrzech [online] Available at: <https://www.gov.pl/web/wegry/wjazd–przejazd—pobyt-na-wegrzech> [Accessed 14 January 2021].

GOV.UK. 2021. National Lockdown: Stay At Home. [online] Available at: <https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home#travel> [Accessed 14 January 2021].

Guvernul Romanieii. 2021. HOTĂRÂRE Nr. 3 Din 11.01.2021. [online] Available at: <https://www.gov.ro> [Accessed 14 January 2021].

Hamburg.de. 2021. Corona In Hamburg: Alles Was Du Wissen Musst. [online] Available at: <https://www.hamburg.de/coronavirus/> [Accessed 14 January 2021].

Info-coronavirus.be. 2021. What Are The Current Measures? | Coronavirus COVID-19. [online] Available at: <https://www.info-coronavirus.be/en/faq/> [Accessed 14 January 2021]

Korona.gov.sk. 2021. Aktuálne Platné Hygienické Opatrenia. [online] Available at: <https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia-dec [Accessed 14 January 2021].

Krisinformation.se. 2021. Visiting Sweden During The Covid-19 Pandemic. [online] Available at: <https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic> [Accessed 14 January 2021].

Mh.government.bg. 2021. От 22 Декември, Вторник, До 31 Януари 2021 Г. В Страната Се Удължава Срокът На Въведените Противоепидемични Мерки. [online] Available at: <https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ot-22-dekemvri-vtornik-do-31-yanuari-2021-g-v-stra [Accessed 14 January 2021]

Regjeringen.no. 2021. Oversikt Over Nasjonale Tiltak Fra Januar 2021. [online] Available at: <https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-3.-januar-2021/id2826828 [Accessed 14 January 2021].

Sichere-gastfreundschaft.at. 2021. Beherbergung. [online] Available at: <https://www.sichere-gastfreundschaft.at/beherbergung/> [Accessed 14 January 2021].

Spain Travel Health. 2021. Information On Health Measures Related To COVID 19. [online] Available at: <https://www.spth.gob.es/> [Accessed 14 January 2021].

Spain.info. 2021. Spanish Tourism | Tourist Information On Spain. [online] Available at: <https://www.spain.info/en> [Accessed 14 January 2021].

The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (All Tiers) (England) Regulations 2020 No. 1374. Part 2. [online] Available at:https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/1374/pdfs/uksi_20201374_en.pdf  [Accessed 14 January 2021].

JAKUB KISAŁA

Studiuje International Hospitality Management na University of Surrey w Wielkiej Brytanii. Konsultant Międzynarodowych Grup Hotelowych w dziedzinie Brand Management związany z grupami takimi jak Sofitel czy Raffles. Zdobył doświadczenie zawodowe w operacjach sieci Hilton oraz Four Seasons i korporacyjne w siedzibie głównej Accor SA w Paryżu oraz Radisson Hotel Group w Brukseli. Od lat związany jest z Grupą Cristal Park zarządzającą rozwojem hotelami i restauracji w regionie tarnowskim. LinkedIn

1 KOMENTARZ

  1. W pelni popieram #otwieramy i #rzadpodSad za lamanie Konstytucji, niech Hoban Morawiecki i Niedzielski placa odszkodowania kazdemu z milionow przedsiebiorców #Konstytucja

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.