(Nie)Zrównoważony rozwój Polskiego Holdingu Hotelowego?

0
2708
Fot.: Polski Holding Hotelowy

Z początkiem sierpnia informowaliśmy o rezygnacji z funkcji członka zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego Zbigniewa Gryglasa, który w spółce odpowiedzialny był zrównoważony rozwój spółki. Zapytaliśmy PHH o efekty siedmiomiesięcznej pracy Zbigniewa Gryglasa, odpowiedź jest dość zaskakująca dlatego zdecydowaliśmy się ją opublikować w całości.

Dlaczego o to pytamy? Przypomnijmy, że Polski Holding Hotelowy jest spółką należącą do Skarbu Państwa, zatem wszyscy powinniśmy mieć dostęp do informacji na temat tego w jaki sposób są wykorzystywane Państwowe pieniądze. Jak w każdym przedsiębiorstwie wszelkie wydatki muszą mieć swoje uzasadnienie i oczywiście powinny być rozliczone. Dziwi nas zatem, że PHH nie chce odpowiedzieć na nasze pytanie o efekty pracy członka zarządu. Czyżby ta praca nie przyniosła żadnych efektów? Tego nie możemy się niestety dowiedzieć, ponieważ biuro prasowe PHH udziela wymijających odpowiedzi.

1 sierpnia br. zwróciliśmy się do PHH z prośbą o udzielenie informacji na temat powodów rezygnacji z funkcji członka zarządu PHH Zbigniewa Gryglasa. Poprosiliśmy także o informację jakie efekty przyniosła jego siedmiomiesięczna praca, co udało mu się w tym czasie wypracować dla PHH. Zapytaliśmy o koszty jakie PHH poniósł zatrudniając przez ten okres Zbigniewa Gryglasa oraz czy i w jakiej wysokości otrzyma odprawę lub inne uposażenie w związku ze złożoną rezygnacją.

11 sierpnia br. otrzymaliśmy następującą odpowiedź z PHH, pod którą nie podpisała się żadna osoba z imienia i nazwiska:

„Szanowny Panie Redaktorze,

w odpowiedzi na Pana pytania informujemy, że złożenie rezygnacji z funkcji członka zarządu jest osobistą decyzją osoby pełniącej funkcję. Nie jesteśmy właściwym podmiotem od oceniania pracy Zarządu, w tym jego poszczególnych członków.

Z kolei wynagrodzenie członków zarządu PHH jest regulowane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Odprawa nie przysługuje w przypadku rezygnacji członka zarządu.”

17 sierpnia br. ponownie zwróciliśmy się z pytaniami do PHH, ponieważ wcześniej uzyskana odpowiedź w naszym mniemaniu jest wymijająca i nie odnosi się do zadanych przez nas pytań, m.in. nie pytaliśmy o ocenę pracy Zbigniewa Gryglasa, ale o efekty jego pracy.

31 sierpnia br. otrzymaliśmy z PHH kolejną wiadomość, w której niestety nie odpowiedziano na nasze pytanie dotyczące efektów pracy p. Gryglasa w zakresie zrównoważonego rozwoju spółki:

„Szanowny Panie Redaktorze,

złożenie rezygnacji z funkcji członka zarządu jest dyskrecjonalną decyzją osoby pełniącej funkcję, Spółka nie jest uprawniona do komentowania, ingerowania czy kontestowania podjętej decyzji.

Nie jesteśmy właściwym podmiotem od oceniania pracy Zarządu, w tym jego poszczególnych członków; zgodnie z zasadami uregulowanymi w powszechnie obowiązujących przepisach Kodeksu spółek handlowych (tj., Dz.U. z 2022 r., poz. 1467), ocena taka dokonuje się po zakończeniu roku obrotowego poprzez ocenę sprawozdań finansowego i zarządu z działalności oraz ocenę absolutoryjną; ocena dokonywana jest w pierwszej kolejności przez biegłego rewidenta badającego sprawozdania za dany rok obrotowy, następnie organa korporacyjne – Radę Nadzorczą i wreszcie Zgromadzenie Wspólników; następnie wynik tej oceny jest przekazywany do opinii publicznej poprzez Krajowy Rejestr Sądowy.

Wynagrodzenie członków zarządu PHH jest regulowane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj., Dz.U. z 2020 r., poz. 1907) oraz wydaną na jej podstawie, publicznie dostępną (zob. BIP MAP) uchwałę nr 9 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PHH z dnia 28 czerwca 2019 r.; na tej podstawie zostało ustalone wynagrodzenie Członka Zarządu na dziewięciokrotność podstawy wymiaru, która stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. Zgodnie z przywołaną powyżej ustawą (por. art. 7) warunkiem przyznania odprawy jest pełnienie funkcji co najmniej przez 12 miesięcy, z kolei zgodnie z par. 6.6 przywołanej uchwały ZZW, odprawa nie przysługuje w przypadku rezygnacji członka zarządu.”

Druga odpowiedź PHH także nie została podpisana z imienia i nazwiska.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.