Jest nowe rozporządzenie zmieniające obostrzenia

0
1175

We wtorek opublikowano nowe rozporządzenie zmieniające obowiązujące obostrzenia. Jedna ze zmian dotyczy możliwości organizowania koncertów z udziałem publiczności.

Do 4 czerwca koncerty mogą się odbywać tylko bez publiki, co wywołało oburzenie branży muzycznej. Artyści podnosili bezsensowność przepisów, które pozwalają na organizację spektakli np. w teatrze, ale już koncert w tym samym miejscu z udziałem tej samej publiczności jest niezgodny z prawem.

Branża w końcu doczekała się zmiany przepisów i od 4 czerwca koncerty będą możliwe, a publiczność będzie mogła brać w nich udział zarówno na świeżym powietrzu jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Obowiązują jednak pewne ograniczenia, które muszą być przestrzegane przez organizatorów oraz uczestników takich wydarzeń.

„19a. Od dnia 4 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne na otwartym powietrzu, pod warunkiem:

1) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób;

2) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1;

3) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

19b. Do liczby osób, o której mowa w ust. 19a pkt 1, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.”,

e) ust. 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem:

1) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 jego powierzchni;

2) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25
ust. 1;

3) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.”

Pełna treść rozporządzenia

D2021000095701

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.