Orbis po raz kolejny odnotowuje wzrost wyników

0
445

Mimo bardzo intensywnego roku, z uwagi na przekształcenia i strategiczne zmiany w Orbisie, Spółka zachowała zdolność do pełnego wykorzystania sprzyjającego klimatu gospodarczego. W realizacji strategicznych celów, szczególnie dalszej poprawy  wyników działalności, Orbis osiągnął sukces już szósty rok z rzędu. Bardzo dobry wynik finansowy znajduje odzwierciedlenie w danych: przychody w ujęciu porównawczym zwiększyły się o 4,6% do poziomu 1.419,6 mln zł a EBITDA operacyjna wzrosła o 12,6% do poziomu 499,1 mln zł.

– W 2019 roku Orbis przeszedł gruntowną transformację. Przebudowaliśmy strukturę naszej działalności dzięki podziałowi spółki na dwie linie biznesowe, tj. spółkę prowadzącą działalność usługową („Asset Light”) i spółkę inwestującą we własne obiekty („Asset Heavy”). Zbycie działalności usługowej  na rzecz Accoru umożliwiło Orbisowi skupienie uwagi na zarządzaniu własnymi nieruchomościami hotelowymi. Obie spółki rozwijają się w szybkim tempie, w zgodzie z oczekiwaniami zarówno swoich gości, jak i partnerów biznesowych, w pełni wykorzystując wypracowany przez siebie specyficzny know-how.

Jako właściciel 73 hoteli położonych w 6 państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Orbis wkracza dziś w nową erę rozwoju wraz ze swoim nowym akcjonariuszem – spółką AccorInvest, która jest w trakcie nabywania akcji Orbisu od Accoru. Mając na uwadze  cel, jakim jest zapewnienie najwyższej jakości usług i dostępu do międzynarodowych marek, Orbis zawarł z Accorem umowę zarządzania 73 hoteli należących do Orbisu, rozpoczynając w ten sposób nowy rozdział współpracy. Nasza perspektywa się zmienia, jednak niezmiennie dążymy do wzmocnienia wiodącej pozycji w regionie i pomimo intensywnego procesu przekształceń trwającego przez cały rok 2019, zdołaliśmy poprawić wyniki we wszystkich strategicznych obszarach – powiedział Gilles Clavie, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Orbis S.A.

Wspomniane bardzo dobre wyniki Orbis osiągnął na większości kluczowych rynków, także na poziomie operacyjnym. Przychód na pokój w ujęciu porównawczym wzrósł o 5,5% do poziomu 201 zł. Obserwowaliśmy jednak zróżnicowanie tego wskaźnika w zależności od kraju: w Polsce wzrost wyniósł +4,4%, na Węgrzech +9,1%, w Czechach 4,2% w ujęciu porównywalnym. Wzrost ten wynika z przyjętej  strategii cenowej – Spółka zdołała podnieść średnią cenę w Grupie o +4.6% w porównaniu z rokiem 2018, utrzymując jednocześnie wskaźnik frekwencji na stabilnym poziomie.

 Po zrealizowaniu przez Orbis transakcji zbycia działalności usługowej (Asset Light) na rzecz Accoru, w portfolio Accoru znalazło się 66 działających hoteli wg. modelu Asset Light (na podstawie umów franczyzy i zarządzania) oraz planowane inwestycje Asset Light (42 hotele), na podstawie zawartych już wcześniej umów. Wartość transakcji wyniosła 1.218,4 mln zł. W jej efekcie portfolio Orbis obejmuje obecnie 73 obiekty własne i w leasingu, w 6 państwach, tj. w Polsce, na Węgrzech, w Republice Czeskiej, Rumunii, Słowacji i na Litwie. Orbis będzie się rozwijał w oparciu o unikalne know-how i doświadczenie w inwestowaniu w nieruchomości hotelowe na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, dążąc do optymalizacji portfela  aktywów i budowania długoterminowej wartości dzięki inwestycjom CAPEX. Spółka ma już w realizacji inwestycje w 4 hotele położone w kluczowych miastach i w najlepszych lokalizacjach w Polsce i na Węgrzech, poszukuje też innych projektów inwestycyjnych mając na celu powiększenia portfolio własnych hoteli.

 – Patrząc w przyszłość, nie mam wątpliwości, że Grupa jest dobrze przygotowana do skorzystania w jak najpełniejszy sposób z możliwości wynikających z wdrożenia nowej strategii i wzmocnienia swojej wiodącej pozycji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Rok 2020 będzie dla Orbisu niezwykle ważny nie tylko ze względu na integrację z nowym partnerem strategicznym, lecz także ze względu na nadchodzące obchody 100-lecia firmy. Jestem dumny, że mogę uczestniczyć w tworzeniu historii Orbisu i chciałbym przekazać na ręce wszystkich naszych pracowników wyrazy podziękowania za ich trwałe zaangażowanie, profesjonalizm i zaufanie, dzięki którym odnosiliśmy dotychczas sukcesy i które będą miały decydujące znaczenie dla naszych kolejnych udanych przedsięwzięć podsumował Gilles Clavie.

Gilles Clavie_ CEO of Orbis

 

Grupa Hotelowa Orbis 2019 2018 zmiana
Operacyjne like-for-like      
Frekwencja w % 74,3% 73,7% 0,6 p.p.
Średnia cena za pokój (ARR) bez VAT w zł 270,4 258,4 4,6%
Przychód na 1 dostępny pokój (RevPAR) w zł 201,0 190,5 5,5%
 

Finansowe m PLN

     
Przychody netto ze sprzedaży like-for-like 1 419,6 1 357,7 4,6%
EBITDAR 520,9 511,1 1,9%
EBITDA operacyjna like-for-like 499,1 443,3 12,6%
Zysk przed opodatkowaniem 283,4 395,1 -28,3%

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.